BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uglis Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Tratwal-Uglis Natalia (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim)
Tytuł
Odnowa i rozwój wsi w województwie wielkopolskim - studium przypadku gminy Granowo
Village Renewal and Development in Wielkopolska Voivodeship - Granowo Commune Casy Study
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 283-292, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Wieś, Gmina, Rozwój lokalny
Village, District, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wielofunkcyjny rozwój jest jedną z dróg ożywienia społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, które stanowią istotną cześć naszego kraju. Odnowa i rozwój wsi jest działaniem służącym rozwojowi obszarów wiejskich propagowanym przez Unię Europejską, która prowadzi aktywną politykę rozwoju obszarów wiejskich. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wykorzystania środków unijnych na realizację działania "Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na terenie województwa wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń gminnego samorządu terytorialnego w Granowie.(abstrakt oryginalny)

The multifunctional development is one of the ways of social and economic boom of rural areas, which represent a large part of the territory of Poland. Village renewal and development is an activity serving the development of rural areas which is propagated by the European Union leading an active policy in this respect. The aim of this paper is to analyze the use of EU funds allocated in "Village renewal and development" measure within the framework of the Rural Development Programme for 2007-2013 in Wielkopolska Voivodeship, with particular reference to the experience of Granowo authority.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błąd M., Kilka refleksji na temat odnowy wsi, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2007.
 2. Idziak W., O odnowie wsi, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2004.
 3. Kamiński R., Odnowa wsi i LEADER: komplementarność metod rozwoju obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2007.
 4. Lecyk P., Odnowa wsi w województwie wielkopolskim na podstawie doświadczeń gminy Kramsk w ramach sektorowego programu operacyjnego (SPO), "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2009, nr 2/09 (57).
 5. Niedźwiecka-Filipiak I., Ład przestrzenny i architektoniczny warunkiem trwałego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2007.
 6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Materiał informacyjny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009.
 7. Uglis J., Funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw rolnych z działalnością dodatkową,Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2006 (praca doktorska).
 8. Wilczyński R., Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy, KCDRRiOW w Poznaniu, Poznań 2003.
 9. Województwo wielkopolskie. Podregiony - powiaty - gminy 2009, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2009.
 10. http://ec.europa.eu.
 11. http://prow.umww.pl.
 12. www.umww.pl
 13. www.granowo.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu