BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Edward (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Zastosowanie metod rozpoznawania obrazów w badaniach statystycznych jednostek terytorialnych
Application of Pattern Recognition Methods in Statistical Surveys of Territorial Units
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 293-302, tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Statystyka, Taksonomia, Jednostka przestrzenno-administracyjna
Statistics, Taxonomy, Administrative spatial units
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Klasyfikacja i grupowanie jednostek terytorialnych mają istotne znaczenie dla prowadzenia badań przestrzennych i analiz porównawczych. Szerokie zastosowanie znajdują tu statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, a w szczególności metody taksonomiczne i czynnikowe. Autor sygnalizuje możliwość wykorzystania metod rozpoznawania obrazów. Obraz określany jest tu jako ilościowy opis obiektu, zjawiska czy procesu. W zadaniu rozpoznawania obrazów chodzi o rozpoznanie przynależności obiektów do pewnych klas. Artykuł zawiera przegląd podstawowych metod rozpoznawania obrazów, istotę zadania rozpoznawania, bardziej szczegółowo omawia metody minimalnoodległościowe oraz analizę przypadku z zastosowaniem omawianej metodologii dla nowych miast województwa zachodniopomorskiego.(abstrakt oryginalny)

Classification and grouping of territorial units are important for conducting spatial research and comparative analysis. There is a wide application of statistical methods for multidimensional comparative analysis, in particular taxonomic and factorial methods. The author indicates the possibility of using pattern recognition methods. The pattern here is defined as the quantitative description on an object, event, phenomenon or process. In general, the pattern recognition task comes down to the identification of an object belonging to certain classes. The article contains an overview of basic pattern recognition methods, the essence of the recognition task, and in details discusses minimal-distance methods and the case study using this methodology for new towns of West Pomerania Voivodeship.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews H.C., Introduction to Mathematical Technique in Pattern Recognition, John Willey, New York 1972.
 2. Bobrowski L., Dyskryminacja symetryczna w rozpoznawaniu obrazów. Teorie, algorytmy, zastosowania, Ossolineum, Wrocław 1987.
 3. Chen C.H., Statistical Pattern Recognition, D.C. Hayden Book Co., Washington 1973.
 4. Duda O., Hart P., Pattern classification and scene analysis, John Willey, New York 1973.
 5. Harańczyk A., Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki, PWN, Warszawa 1998.
 6. Jajuga K., Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa 1990.
 7. James M., Pattern Recognition, John Willey, New York 1988.
 8. Kulikowski J., Kurzyński M., Rozpoznawanie obrazów. Metody statystyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
 9. Misztal M., O zastosowaniu statystycznych metod rozpoznawania obrazów do wspomagania procesów podejmowania decyzji w diagnostyce medycznej, StatSoft, Kraków 2002.
 10. Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 11. Patrick E.A., Fundamentals of Pattern Recognition, Prentice-Hall, Detroit 1988.
 12. Rozin B.B., Teoria rozpoznawania obrazów w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1979.
 13. Sobczak W., Malina W., Metody selekcji informacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978.
 14. Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 15. Tadeusiewicz R., Rozpoznawanie obrazów - zarys teorii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1985.
 16. Tadeusiewicz R., Flesiński M., Rozpoznawanie obrazów, PWN, Warszawa 1991.
 17. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 18. Województwo zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy - 2007, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2008.
 19. Zagarujko N.G., Kłassifikacyja zadacz rozpoznawanija obrazow, "Wyczyslitielnyje Sistiemy" 1971, nr 44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu