BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawierucha Stefan (Gmina Marciszów)
Tytuł
Aplikacja narzędzi kształtowania struktury funkcjonalnej układu lokalnego przez samorząd gminy Marciszów
Application of Instruments Moulding of Local Economy Functional Structure - the Example of Marciszów Commune
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 316-323, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Gmina, Rozwój lokalny
District, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest studium przypadku kształtowania struktury funkcjonalnej gminy Marciszów przez władze lokalne. We wstępnej jego części autor prezentuje stan tej struktury w 2001 r. Następnie przedstawia narzędzia, jakie stosowały te władze w kolejnych kilku latach, dążąc do zmiany ww. struktury. W końcowej części opisuje zmiany strukturalne gospodarki badanej gminy, jakie nastąpiły do 2009 r.(abstrakt oryginalny)

The article is a case study of functional structure modelling executed by Marciszów commune. The introductory part of the article discusses a state of this structure in 2001. Next there is a presentation of the instruments used by the local government in the next years trying to change the above-mentioned structure. The article ends with the description of structural changes of the economy of the studied commune which had taken place till 2009.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bisaga A., Działalność samorządu gminnego na rzecz uwielofunkcyjnienia wsi, [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998.
  2. Brol R., Ekonomiczne uwarunkowania polifunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] A. Zalewski (red.), Aktualne problemy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1996.
  3. Brol R., Funkcje miast, [w:] R. Brol (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  4. Brol R. (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  5. Brol R., Maciejuk M., Strahl D., Struktura funkcjonalna regionów Polski, [w:] M. Obrębalski (red.), Problemy transformacji gospodarczej regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1995.
  6. Brol R., Maj M., Strahl D., Metody typologii miast, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1990.
  7. Lewczuk J., Bołtromiuk A., Wpływ instytucjonalnego otoczenia na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, [w:] A.F. Bocian (red.), Rozwój regionalny. Cele i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.
  8. Przybyła K., Przemiany w strukturze funkcjonalnej Jeleniej Góry w latach 1999-2002, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  9. Rajchel D., Struktura funkcjonalna a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich powiatu opolskiego w 2003 roku, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  10. Sztando A., Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu