BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Januszewski Mirosław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu)
Tytuł
Instrumenty stymulowania inwestycji turystycznych wykorzystywane w gminach województwa dolnośląskiego
Instruments for Stimulating Tourist Investments Used in Lower Silesia Voivodeship Communes
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 324-334, tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Turystyka, Gmina, Inwestycje
Tourism, District, Investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem referatu jest identyfikacja instrumentów pobudzania przedsięwzięć inwestycyjnych w turystyce, które mogą być wykorzystywane przez samorząd terytorialny gmin, oraz określenie siły ich wpływu na decyzje inwestycyjne przedsiębiorców turystycznych. W artykule wykorzystano wtórne źródła informacji pochodzące z Biuletynu Informacji Publicznej, Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego i bazy informacyjnej konkursu "Gmina Fair Play", a także źródła pierwotne wynikające z badań kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego i inwestorów w atrakcyjnych turystycznie gminach Dolnego Śląska.(abstrakt oryginalny)

The objective of the hereby paper is to identify instruments for stimulating investment projects in tourism which can be used by communal territorial self-government and specify the intensity of their influence on investment decisions undertaken by tourism oriented entrepreneurs. The paper takes advantage of secondary information sources such as Public Information Bulletin, Regional Data Bank of Central Statistical Office and information base of Fair Play Commune Competition, as well as primary sources such as survey studies conducted among territorial self-government representatives and investors in tourism oriented and attractive communes of Lower Silesia VoivodeshipSilesia region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska K., Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project finance, CeDeWu.pl, Warszawa 2005.
 2. Goleń M.J., Pojęcie polityki inwestycyjnej gminy, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1083, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 3. Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
 4. Kowalczyk A., Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2000.
 5. Kulas I., Ocena instrumentów stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1083, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 6. Nowak M., Działania władz gmin regionu łódzkiego na rzecz przyciągania inwestorów, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1083, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 7. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1, PWN, Warszawa 1995.
 8. Swaniewicz P., Przyciąganie inwestycji jako element samorządowej polityki rozwoju ekonomicznego, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 12.
 9. Winiarski B., Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2000.
 10. Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki,Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, Warszawa 1997.
 11. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu