BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jefmański Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozmyty model luk jakości w ocenie kompetencji pracowników branży turystycznej regionu Kotliny Kłodzkiej
Fuzzy Quality Gaps Model in an Assessment of Workers Competence - Example of Tourist Trade in Kłodzko Valley Region
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 335-346, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Jakość, Turystyka, Region
Quality, Tourism, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena kompetencji pracowników branży turystycznej regionu Kotliny Kłodzkiej. W tym celu zaproponowano zastosowanie analizy luk jakości opracowanej na gruncie badań jakości usług. W artykule scharakteryzowano również nowe podejście w analizie luk jakości, polegające na zastosowaniu elementów teorii zbiorów rozmytych. Wyniki oszacowania luk jakości w kompetencjach pracowników z zastosowaniem liczb rozmytych zaprezentowano w empirycznej części opracowania.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is the assessment of workers' competence in tourist trade of Kłodzko region. An application of quality gaps analysis is proposed. In the paper there is also presented a new approach in a gap quality analysis with an application of fuzzy set theory elements. The estimation of quality gaps with fuzzy numbers application in workers competence is presented in the empirical part of the paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Benitez J.M., Martin J.C., Roman C., Using Fuzzy Number for Measuring Quality of Service in the Hotel Industry, "Tourism Management" 2007, nr 28.
  2. Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  3. Kandel A., Fuzzy techniques in pattern recognition, John Wiley & Sons, New York 1982.
  4. Jefmański B. (red.), Turystyka szansą dla rozwoju regionu Kotliny Kłodzkiej - diagnoza kierunków kształcenia kadr dla branży turystycznej w regionie Kotliny Kłodzkiej, Perfect, Wałbrzych 2010.
  5. Lasek M., Data Mining. Zastosowania w analizach i ocenach klientów bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Oficyna Wydawnicza "Zarządzanie i finanse", Warszawa 2002.
  6. Pedrycz W., Gomide F., An Introduction to Fuzzy Sets: Analysis and Design, The MIT Press, Cambridge 1998.
  7. Reznik L., Fuzzy Controllers, Newnes, Oxford 1997.
  8. Rudawska E., Kiecko R., Servqual - metod badania jakości usług i jej praktyczne zastosowanie, "Marketing i Rynek" 2000, nr 5.
  9. Tsaur S.H., Chang T.Y., Yen Ch.H., The Evaluation of Airline Service Quality by Fuzzy MCDM, "Tourism Management" 2002, nr 23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu