BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołakowski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Projekty logistyki miejskiej w lokalnych programach rewitalizacji wybranych miast dolnośląskich
City Logistics Projects in Local Revitalization Programmes of Selected Lower Silesian Cities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 347-357, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Logistyka, Miasto, Rewitalizacja
Logistics, City, Revitalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie projektów logistyki miejskiej w kontekście możliwości ich kształtowania i dynamizowania przez rozwój obszarów miejskich. Omówiono istotę logistyki miejskiej, pojęcie projektu logistyki miejskiej, rodzaje i obszary realizacji projektów logistyki miejskiej, a także podmioty, które mogą inicjować omawiane przedsięwzięcia. W drugiej części artykułu dokonano przeglądu lokalnych programów rewitalizacji (LPR) największych miast województwa dolnośląskiego. Programy te zostały przeanalizowane pod kątem występowania w ich założeniach projektów bezpośrednio lub pośrednio oddziałujących na szeroko pojętą logistykę miejską.(abstrakt oryginalny)

The main objective of the hereby article is to present the concept of city logistics concepts in the context of opportunities for constructing and vitalizing urban development by means of their implementation. The article presents the substance of city logistics, the concept, types and areas of a city logistics project, as well as entities which could act as the initiators of the discussed projects. The second part of the article presents the review of Local Revitalization Programmes for the biggest towns in Lowers Silesia region. Programmes' assumptions are analyzed regarding the presence of such projects which are directly or indirectly influencing the broadly understood city logistics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brol R., Maj M., Strahl D., Metody typologii miast, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1990.
 2. Curry S., Wiess J., Project Analysis in Developing Countries, The Macmillan Press LTD, London 1994.
 3. Czarnecki W., Planowanie miast i osiedli, cz. I, PWN, Warszawa 1965.
 4. Drobniak A., Podstawy oceny efektywności projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 5. Potts D., Project Planning and Analysis for Development, Reinner, London 2002.
 6. Rzeczyński B., Technologia i logistyka transportu a dynamika przestrzeni ekonomicznej miasta, "Logistyka" 2004, nr 2.
 7. Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.
 8. Szymańska D., Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa 2007.
 9. Szymczak M., Logistyka miejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, DzU 2003, nr 166, poz. 1612.
 11. Witkowski J., Rodawski B., Pojęcie i typologia projektów logistycznych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2007, nr 3.
 12. Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, grudzień 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu