BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waśniewska Anetta (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Szanse i zagrożenia rozwoju ekonomii społecznej (na podstawie badań)
Opportunities and Hazards of the Social Economy Development (on the Basis of Research)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 358-364, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Ekonomia społeczna, Wykluczenie społeczne, Organizacje pozarządowe
Social economy, Social exclusion, Non-governmental organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ekonomia społeczna obejmuje różne sfery życia społecznego i gospodarczego. Jej ideą jest pomoc ludziom, a w szczególności przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym. Celem referatu jest przedstawienie szans i zagrożeń rozwoju ekonomii społecznej na obszarze podregionu elbląskiego na podstawie przeprowadzonych wywiadów w grupie 76 organizacji pozarządowych. Badanie odbyło się w maju 2010 r. w ramach Obserwatorium Ekonomii Społecznej.(abstrakt oryginalny)

Social economy refers to the public as well as business sector. The idea of social economy is to help people and especially counteract social exclusion. The aim of this report is to present the opportunities and hazards of the social economy development in Elbląg and its area based on the survey which was carried out in May 2010 within the framework of The Observatory of Social Economy among 76 non-governmental organizations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ekonomia Społeczna, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225, dostęp 24.06.2010 r.
  2. Morawski W., Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001.
  3. Narski Z., Ekonomia społeczna: zarys popularny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
  4. Obserwatorium Ekonomii Społecznej, www.owies.org.pl.
  5. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu OWIES, http://www.eswip.pl.
  6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU 2003, nr 96, poz. 874 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu