BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buraczewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Buraczewska Magda (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Czarny Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Szeluga Ewelina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Trawczyńska Emilia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena jakości kształcenia studentów specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wyniki badań ankietowych z 2010 r. na tle sondażu z 2009 r
Economy and Public Administration at Wrocław University of Economics - 2010 Survey Results in Comparison with 2009 Survey Results
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 365-378, tab., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Badania ankietowe, Jakość kształcenia
Questionnaire survey, Quality education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W latach 2009-2010 przeprowadzono badania ankietowe studentów specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna (GiAP). Celem sondaży była ocena jakości kształcenia oraz identyfikacja atutów i słabości tego procesu, a także zachodzących w jego obrębie zmian. Respondenci wyrażali swoje opinie na temat oferty dydaktycznej specjalności, kadry dydaktycznej, organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki (WGRiT), dydaktycznej bazy materialnej oraz atrakcyjności studiowanej specjalności. Wyniki pozwalają twierdzić, że atuty i słabości procesu kształcenia w tej specjalności uległy pewnym zmianom, ale nie na tyle istotnym, by formułować odmienne sądy wartościujące. Nadal, podobnie jak w roku ubiegłym, ocena jakości kształcenia ma wymiar pozytywny, choć istnieją, być może dyskusyjne, mankamenty warte eliminacji.(abstrakt oryginalny)

In 2009-2010 a survey was conducted among students of Economy and Public Administration (EPA). The main goal was to assess education quality and identify pros and cons of the process and changes which occurred within it. Respondents expressed their opinions concerning the educational offer and educators, the organization of the educational process at the faculty of Regional Economy and Tourism (RET), educational facilities and the attractiveness of studies. The results indicated that pros and cons related to the educational process revealed some changes, yet not so important to formulate different judgments. Similarly to the previous year, the educational process was assessed positively. There seems to be, however, some shortcomings worth discussing and eliminating.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kosin A., Siatrak M., Sobotnicka A., Sondażowa diagnoza jakości kształcenia studentów specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, [w:] R. Brol (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
  2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
  3. Materiały promocyjne specjalności GiAP, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, 2010.
  4. Polska Komisja Akredytacyjna, www.pka.edu.pl/index.php?page=oceny, dostęp 20.05.2010 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu