BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Święch Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Zalcewicz Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Podatek od spadków i darowizn jako czynnik wpływający na dochody budżetu gminy - aspekty prawne
The Inheritance and Gift Tax as a Factor Determining Gmina Budget Revenue - the Legal Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 483-491, tab.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Podatek od spadków i darowizn, Dochody budżetowe, Gmina
Inheritance and donation tax, Budget revenue, District
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szczególną sferą samodzielności gminy jako jednostki samorządu terytorialnego jest jej samodzielność w zakresie prowadzenia gminnej gospodarki finansowej. Jak wskazuje się w literaturze, przez gminną gospodarkę finansową, w szerokim znaczeniu tego słowa, należy rozumieć zespół ściśle ze sobą powiązanych działań i czynności polegających między innymi na ustalaniu zasad i środków polityki finansowej oraz określaniu źródeł pozyskiwania środków finansowych i planowaniu wysokości dochodów z tych źródeł. Natomiast w znaczenia węższym przyjmuje się, że pojęciem gminnej gospodarki finansowej objęte jest uchwalanie i wykonywanie budżetu(fragment tekstu)

There are two parts of this article. First one. characterises the Inheritance and Gift Tax Act. It is synthetically presented the Inheritance and Gift tax most important components: subject of the tax, objecto of taxation, tax rat,. allowances and exemptions, conditions of tax payment, etc. The second part focus on the inheritance and gift tax as the sources of revenue of Gmina. It is neccessary to remember, despite of the inheritance and gift tax constitute, in their entirety. the source ofGmina self-government, they are collected by the Tax Office. So the authors comment some rules for the collection of taxes, the rights and obligations of local authorities and the competent head of the tax office. and the role of local authorities. There are the conclusions. opinions and change's propositions on the end part of the article.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. C. Kosikowski: Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP. Warszawa 2004. s. 230.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu