BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świszcz Grzegorz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zastosowanie kodeksu dobrych praktyk jako narzędzia nadzoru nad spółkami komunalnymi
Application of Code of Good Practice as a Supervision Tool for Municipal Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 492-499, tab.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Nadzór, Spółki, Kodeks dobrych praktyk
Supervision, Companies, Code of Good Practice
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sektor publiczny odgrywa szczególną rolę w kreowaniu mechanizmów obronnych, jak również łagodzeniu negatywnych następstw ewentualnego załamania. Nie oznacza to oczywiście, że jest odporny na kryzys. Kreowanie skutecznej polityki wymaga bowiem poniesienia odpowiednich obciążeń związanych ze spadkiem przychodów, jak również ze wzrostem wydatków budżetowych zrównano na szczeblu państwowym, wojewódzkim, powiatowym, jak i gminnym. W obliczu kryzysu jednostki samorządu terytorialnego powinny zwrócić szczególną uwagę na efektywniejszą alokację środków publicznych. Ich skuteczne wydatkowanie powinien wspierać odpowiednio skonstruowany system nadzorczy, zwłaszcza ten sprawowany na najniższych szczeblach struktur samorządu. Na poziomie gminy odpowiednio skonstruowane mechanizmy nadzorcze mogą być z powodzeniem wykorzystane do monitorowania spółek znajdujących się w jej zasobach. Dobrze ukształtowany zbiór dobrych praktyk może prowadzić do wzrostu transparentności, a zarazem poprawy efektywności stosujących go podmiotów. Zwiększenie przejrzystości funkcjonowania spółki wzmacnia poczucie odpowiedzialności, co w następstwie może wpływać na lepszy dobór kadry kierownicze Oprawę jakości zarządzania mieniem publicznym. System nadzoru korporacyjnego z pogodzeniem sprawdza się w spółkach publicznych, tak więc rodzi się pytanie natury technicznej dlaaczego nie zastosować pewnych jego elementów na poziomie zasobów gminnych?(fragment tekstu)

Author presents the impact of corporate governance on the functioning ofcompanies in ihe municipal resources as well as the essence of corporate govemance. In the article author attempts to conform the Code of Good Practice of selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange for the purposes ot municipal companies. Modified supervision system was presented as atool to increase transparency and efficiency of the companies. In the summary, author presents pros and cons of imntation of proposed solutions(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Tamowicz, Dzierżanowski M.: Biała księga nadzoru korporacyjnego. Gdańsk 2002, s. 15
  2. A. Słomka-Gołebieska: Corporate governance. CeDeWu. Warszawa 2006. s. 11.
  3. M. Jerzmowska: Nadzór korporacyjny. PWE. Warszawa 2002, s. 23.
  4. A. Cadbury: Raport of the committe on the fmancial aspects of corporate gorernance. London 1992. s. 14.
  5. M. Aluchna: Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych. SGH, Warszawa 2007
  6. Zasady nadzoru korporacyjnego OECD. Ministerstwo Skarbu Państwa. Warszawa 2004. s. 11
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu