BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszek Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ pozytywnych przemian systemu oświaty w Polsce na rozwój lokalnej edukacji na przykładzie miasta Świnoujście
The Changes in the Polish Educational System and their Impact on a Local Education Grounded on the Example of the Town of Świnoujście
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 500-506, tab.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Oświata, Edukacja, Rozwój, Miasto
Education system, Education, Development, City
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój definiowany jest jako wszelki i długotrwały proces kierunkowych zmian, w których wyróżnia się prawidłowo po sobie następujące etapy przemian danego obiektu lub układu, wykazujące stwierdzalne różnicowanie się pod określonym względem, albo proces kierunkowych przemian, w którego toku obiekty lub układy danego rodzaju przechodzą do form lub stanów bardziej złożonych, wyższych, doskonalszych pod określonym względem. Przeprowadzona w Polsce, na początku ostatniej dekady XX wieku, transformacja ustrojowa zmieniła warunki działania podmiotów funkcjonujących w tej rzeczywistości. W wyniku przeobrażeń organizacyjnych, społeczno-gospodarczych, zachodzących w kraju, nastąpiła modyfikacja kompetencji i zadań związanych z reformą administracyjną państwa i dokonanymi reformami systemowymi. Zmiana warunków społeczno-ustrojowych na zupełnie innej pozycji sytuuje samorząd terytorialny, który jako gospodarz w terenie ponosi odpowiedzialność za rozwój gospodarczy, współpracę z otoczeniem, standard życia społeczności lokalnych. Jednostki samorządu terytorialnego pełnią znaczącą rolę w pobudzaniu oraz sterowaniu procesami rozwojowymi na ściśle określonym terenie.(fragment tekstu)

The article is about systemie changes in the country which results with changes in the Polish education and system of its finance. There are also identified opportunities for commune entities as a support of local development and local education connected with the systemie transtormation. There is presented an example of development and investment in local education in Świnoujście(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Filipiak. M. Kogut. A. Szewczuk. M. Zioło: Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania. finanse, procedury. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2005. s. 7.
  2. B. Filipiak: Zadania władz samorządowych we wspieraniu rozwoju lokalnego. W: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Rozwój, innowacyjność, infrastruktura. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 501. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2008. s. 39.
  3. E.Tomaszek: Racjonalizacja lokalnego system edukacji jako czynnik społecznego rozwoju. W: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty..., s. 203
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu