BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Truszkowski Wojciech (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Łapińska Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Międzynarodowe porozumienia partnerskie gmin jako źródło wiedzy i rozwiązań organizacyjnych
International Sister City Program as a Forum for the Exchange of Experiences
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 507-514, rys.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Gmina, Wiedza
District, Knowledge
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania międzynarodowych porozumień partnerskich do doskonalenia zarządzania gminami, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. W opracowaniu zaproponowano procedurę przygotowania i wdrożenia współpracy partnerskiej gmin(fragment tekstu)

A form of widening the rango of international partnership cooperation is to exchange of experiences on the management of the local authority and the ability to use some organi/ational solutions. It especially important for environmental management topics. The main aim of the study is to present the possibilities of using of the international partnership agreements to improve the manaaem the local authorities. It is possible to formulate an efficient procedure of the preparation and introduction the partnership cooperation to improve of the management in local authorities(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Regulski: Samorząd III Rzeczpospolitej. Kompetencje i realizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN. warszawa 2000. s. 332.
 2. J. Regulski: Devolution of nationalproperty to localgovemment in Poland. W: G. Peteri: Frompage to ownership. Transfer of public property to local governments in Central Europe. Open Society Instituic. Budapest 2003, s. 81.
 3. J. Adamiak, W. Kosiedowski, A. Potoczek, B. Słowińska: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki. TNOiK "Dom Organizatora". Toruń 2001. s. 91
 4. M. Furmankiewicz: Międzynarodowe związki partnerskie gmin Dolnego Śląska. Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska. Zeszyt 3(24) 2004, s. 35
 5. T. Proctor: Zarządzanie twórcze. Wyd. Gebethncr&S-ka. Warszawa 1998. s. 67
 6. J. Bucko. L.T. Wąsik: Ekonomika przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. Radom 2000. s. 45-46.
 7. A. Tusiak:Uwarunkowania poziomu innowacyjności administracji publicznej w rozwoju lokalnym i regionalnym (na przykładzie woj. podkarpackiego). Studia Regionalne i Lokalne. 2004 za: A. Tusiak. B. Iusiak: Identyfikacja kluczowych kompetencji przedsiębiorczości i innowacji na przykładzie lokalnym (region podkarpacki). W: E. Niedzielska. K.Perechuda: Koncepcje innowacyjne zarządzania informacją i wiedzą. Wyd.AE. Wrocław 2004
 8. A. Mazurkiewicz: Konkurencyjność regionalna w globalnej gospodarce wiedzy. W: W. Kowalewski. Zarządzanie przedsiębiorstwami w regionie. Wyd. DIALOG. Warszawa 2003. s. 126.
 9. J. Pałasz: Gminne i powiatowe prognozy ochrony środowiska uwagi do ich formy, struktury,treści i wykonania. ..Problemy Ekologii" 2006. nr 4.
 10. S. Furman: Polska w przestrzeni europejskiej: perspektywa miejska. Studia Regionalne i Lokalne, nr (17)/2004
 11. E.Frąckiewicz: Polityka informacyjna samorządów terytorialnych w świetle badań empirycznych przykład województwa zachodniopomorskiego). Studia Regionalne i Lokalne, nr l(l5)/2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu