BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gulbicka Bożena (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Bezpieczeństwo żywnościowe krajów rozwijających się
Food Security of Developing Countries
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 4, s. 50-58, tab., bibliogr. 13 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Ubóstwo, Kraje rozwijające się
Food security, Poverty, Developing countries
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie ukazuje przyczyny zwiększającego się niedożywienia na świecie. Do najważniejszych z nich należą: rosnące ceny żywności w wyniku spadku zbiorów, rosnących cen nakładów na produkcję, działań spekulacyjnych, a przede wszystkim przeznaczania produktów żywnościowych, zamiast na wyżywienie, na produkcję biopaliw. Kryzys gospodarczy i związane z nim bezrobocie oraz malejące transfery środków pieniężnych od rodzin osób zatrudnionych w krajach uprzemysłowionych zwiększyły do 1020 mln liczbę osób niedożywionych w krajach rozwijających się. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyze the reasons of increasing malnutrition in the Word. To the most important one could include: increasing prices of food due to decrease of harvests, increasing prices of production inputs, speculations, and devoting agricultural products to non food purposes, esp. biofuels. The economic crises and associating unemployment as well as decreasing financial transfers from family members living in developed countries resulted in increase up to 1020 mln. of people the number of malnourished in developing countries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Africa and the Millenium Development 2007 update. 2007: United Nations.
 2. Gulbicka B. 2003: Bezpieczeństwo żywnościowe krajów rozwijających się. Studia i Monografie, nr 116. IERiGŻ, Warszawa.
 3. Household Food Security of Conceptual Review. [W:] Household Food Security Concepts, Indicators, Measurement IFAD/UNICEF. 1992: Rome, New York.
 4. Małysz J. 1998: Bezpieczeństwo żywnościowe. [W:] Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, WSS-E, Warszawa.
 5. Małysz J. 2008: Bezpieczeństwo żywnościowe - strategiczną potrzebą ludzkości. ALMAMER, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 6. Raise Farm Production to end food crisis. 2008: www. fao.org/newsroom/news 17.09.
 7. Sachs J. 2006: Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. The State of Food Insecurity in the World 2008. 2008: FAO, Rome.
 9. The State of Food Insecurity in the World 2006. 2006: FAO, Rome.
 10. The State of Food and Agriculture 2005. 2005: FAO, Rome.
 11. The State of Food and Agriculture 2006. 2006: FAO, Rome.
 12. www.worldbank.org.
 13. www.fao.org/news/story/2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu