BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabryś Bartłomiej J. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Dyskurs organizacyjny w badaniach nad procesem rozwoju organizacji. Ujęcie teoretyczne
Discourse Analysis in Research of Organization's Growth. Theoretical Approach
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 169, s. 55-62, tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Podejście procesowe w organizacjach
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość organizacyjna, Analiza dyskursu
Organisational entrepreneurship, Discourse analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia rolę przedsiębiorczości organizacyjnej w rozwoju przedsiębiorczych organizacji. Stopień skomplikowania i wielowymiarowość tego procesu wymaga zastosowania właściwego podejścia metodologicznego. Zaprezentowano podstawy ujęcia narracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem analizy dyskursywnej. W zakończeniu wskazano kierunki przyszłych badań dla wskazanej ścieżki metodologicznej w procesach przedsiębiorczego rozwoju organizacji.(abstrakt oryginalny)

The article presents the importance of entrepreneurship when organization's growth is considered. As a complex and multidimensional phenomenon it requires special treatment from the methodological perspective. In this vein narrative approach is described with the special focus on the discourse analysis. The paper ends with future research directions for discourse analysis in the process of entrepreneurial growth.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson N., Herroit P., Hodgkinson G.P., The practitioner-research divide in industrial work and organizational (IWO) psychology: Where we are, and where do we go from here?, ,,Journal of Occupational and Organizational Psychology" 2001, vol. 74.
 2. Arbaugh J.B., Camp S.M., Managing growth transitions: Theoretical perspectives and research directions, [w:] The Blackweel Handbook of Entrepreneurship, eds. D.L. Sexton, H. Landström, Blackweel Publisher, Oxford 2000.
 3. Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Gnome, Katowice 2001.
 4. Czakon W., Metodologia badań w naukach o zarządzaniu - podstawowe problemy, Wolters Kluwer, Warszawa 2011 (w druku).
 5. Czarniawska B., A Narrative Approach to Organization Studies, SAGE, Thousand Oaks 1998.
 6. Denis J.L., Langley A., Introduction to the forum, ,,Health Care Management Review" 2002, vol. 27, no. 3.
 7. Gabryś B.J., Metodologiczne problemy ujęcia narracyjnego w badaniach na organizacjami: dyskurs organizacyjny, [w:] Metodologia badań w naukach o zarządzaniu - podstawowe problemy, red. W. Czakon, Wolters Kluwer, Warszawa 2011 (w druku).
 8. Gabryś B.J., Bratnicki M., How pre-crisis temporal perspective effect level of corporate entrepreneurship: Empirical results from transitions economy, [w:] Organizational Discourse: Crises, Corruption, Character and Change, eds. C. Reed i in., Queen Mary University of London, London 2010.
 9. Guth W.D., Ginsberg A., Guest editor's introduction: Corporate entrepreneurship, ,,Strategic Management Journal" 1990, no. 4.
 10. Hitt M.A. i in., Strategic Entrepreneurship. Creating a New Mindset, Blackwell, Oxford/Malden 2002.
 11. Idenberg P.J., Four styles of strategy development, ,,Long Range Planning" 1993, vol. 26, no. 6.
 12. Low M.B., MacMillan I.C., Entrepreneurship: Past research and future challenges, ,,Journal of Management" 1988, no. 2.
 13. Lynskey M.J., Introduction, [w:] Entrepreneurship and Organization. The Role of the Entrepreneur in Organizational Innovation, eds. M.J. Lynskey, S. Yonekura, Oxford University Press, New York 2002.
 14. Olszewska B., Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2001.
 15. Pentland B., Building process theory with narrative: From description to explanation, ,,Academy of Management Review" 1999, vol. 24.
 16. Rousseau D.M., Is there such a thing as "Evidence-Based Management"?, ,,Academy of Management Review" 2006, vol. 31, no. 2.
 17. Shane S., Venkataraman S., The promise of entrepreneurship as a field of research, ,,Academy of Management Review" 2000, no.1.
 18. Soanes C., Stevenson, A., Co ncise Oxford English Dictionary, Oxford University Press, Oxford 2004.
 19. Tranfield D., Denyer D., Smart P., Towards a methodology for developing evidence informed management knowledge by means of systematic review, ,,British Journal of Management" 2003, vol. 14, no. 3.
 20. Whetten D.A., What constitutes a theoretical contribution?, ,,Academy of Management Review" 1989, vol. 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu