BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kliciński Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Fabryka Maszyn i Urządzeń FAMAK SA w Kluczborku)
Tytuł
Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym o jednostkowym charakterze produkcji - podejście procesowe
Logistics in the Production Company with Individual Production's Profile - Process Approach
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 169, s. 63-72, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Podejście procesowe w organizacjach
Słowa kluczowe
Logistyka, Zarządzanie procesowe, Produkcja
Logistics, Processing management, Production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania orientacji procesowej w logistyce przedsiębiorstw wytwórczych o jednostkowym typie produkcji, a także pojawiających się w tym zakresie problemów. Myślenie przekrojowe w logistyce jest gwarantem niwelowania konfliktów pojawiających się na styku poszczególnych funkcji i reprezentujących je jednostek organizacyjnych w rozczłonkowanej organizacyjnie produkcji jednostkowej.(abstrakt oryginalny)

A purpose of this article is to indicate the abilities of the application of process approach in managing in the logistics in manufacturing enterprises with the individual type of production, as well as problems appearing in this respect. The cross-sectional thinking, presented by the logistics, guarantees eliminating conflicts which appear when individual functions and organizational units that represent them meet in the fragmented production system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2009.
 2. Chaberek M., Logistyka - zarządzanie logistyczne - zarządzanie logistyką, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 2000, nr 9.
 3. Chaberek M. (red.), Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Część I, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 4. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
 5. Dembińska-Cyran I. (red.), Zarządzanie logistyczne w warunkach polskich, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2004.
 6. Durlik I., Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Część I, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
 7. Fertsch M., Trzcieliński S. (red.), Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań 2005.
 8. Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001.
 9. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 10. Jokiel G., Logistyka jako koncepcja zintegrowanego rozwoju zarządzania procesami przepływu, [w:] Procesy i projekty logistyczne, red. S. Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 11. Kisperska-Moroń D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 12. Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.
 13. Nowosielski S., Zarządzanie produkcją. Ujęcie controllingowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 14. Starostecki A., Determinanty organizacyjne zarządzania produkcją, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
 15. Witkowski J. (red.), Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu