BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciszewska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Nowosielski Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Podejście procesowe w usprawnianiu zarządzania projektami
Process Approach in Project Management Improvement
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 169, s. 73-83, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Podejście procesowe w organizacjach
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Model Dojrzałości Oprogramowania
Project management, Capability Maturity Model Integration (CMMI)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule najpierw zdefiniowano istotę podejścia procesowego. Następnie w oparciu o dostępne definicje zarządzania projektami przedstawiono strukturę procesową zarządzania projektami. Zaproponowano ogólną metodykę usprawniania procesów zarządzania projektami z wykorzystaniem podejścia procesowego. Zaprezentowano istotę modelu dojrzałości Capability Maturity Model Integration oraz autorski przykład jego zastosowania w doskonaleniu procesów zarządzania projektami.(abstrakt oryginalny)

At the begining the article defines the essence of process approach. Next, according to available project management definitions, it shows the process structure of project management. It also suggests general methodology of business process project management improvement with making use of process approach. The article also presents the essence of Capability Maturity Model Integration (CMMI) and the author's example of its using in business process project management improvement.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Delfmann W., Reihlen M., Processanalyse und - bewertung als Kernelemente integrierten Prozessmanagements, [w:] W. Delfmann, M. Reihlen, Controlling von Logistikprozessen. Schaeffer- Poeschel Verlag, Stuttgart 2003.
 2. Jokiel G., Projekt jako szczególny rodzaj procesu, [w:] S. Nowosielski (red.), Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 3. Juchniewicz M., Dojrzałość projektowa organizacji jako narzędzie doskonalenia procesów zarządzania projektami, [w:] Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką, red. S. Lachiewicz, M. Matejun, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 4. Kerzner H., Zarządzanie projektami. Studium przypadków, Helion, Gliwice 2005.
 5. Kneuper R., Capability Maturity Model Integration for Development (CMMI-DEV), http://www.kneuper.de/Cmmi/cmmi-ueberblick.html, 20.07.2011.
 6. Kneuper R., CMMI. Verbesserung von Software- und Systementwicklungsprozessen mit Capability Maturity Model Integration (CMMI-DEV), 3. Auflage, dpunkt.verlag, Heidelberg 2007.
 7. Kosieradzka A., Model dojrzałości organizacji w obszarze zarządzania produkcją, [w:] Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką, red. S. Lachiewicz, M. Matejun, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 8. Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003.
 9. Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi, [w:] S. Nowosielski (red.), Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 10. Nowosielski S., Integracja zarządzania organizacją. Podejście procesowe, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 11. Nowosielski S., Zarządzanie procesami jako współczesna koncepcja zarządzania. Istota i problemy wdrażania, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu organizacjami, red. J. Lichtarski, seria SWSPiZ w Łodzi: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom IX, zeszyt 2, Łódź 2008.
 12. Pawlak M., Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2007.
 13. Sońta-Drączkowska E., Dojrzałość projektowa organizacji oraz sposoby jej pomiaru, [w:] M. Trocki, E. Sońta-Drączkowska (red.), Strategiczne zarządzanie projektami, Bizarre, Warszawa 2009.
 14. Trocki M., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 15. Trocki M., Organizacja projektowa, Bizarre, Warszawa 2009.
 16. Walczak W., Rola fazy planowania w zarządzaniu projektami, "e-Mentor" 2010, nr 1(33).
 17. Wysocki R.K., Project Management Process Improvement, Artech House, Norwood 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu