BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowosielski Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Orientacja procesowa w organizacjach. Rozważania nad skutecznością wprowadzania
Process Orientation in Companies. Considerations of Efficiency Introduction
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 169, s. 93-106, tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Podejście procesowe w organizacjach
Słowa kluczowe
Orientacja procesowa, Zarządzanie procesowe
Process orientation, Processing management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zaprezentowania istoty orientacji procesowej, biorąc pod uwagę wieloznaczność obecnych jej ujęć. Wskazano na ważny jej element, to znaczy na założenia ideowe wsparte proprocesową kulturą organizacyjną. Przedstawiono wyniki badań, prezentowane w literaturze przedmiotu, dotyczące stosowania orientacji procesowej w praktyce różnych organizacji. Wskazano na zasadnicze prace, jakie powinno się podjąć, aby zwiększyć skuteczność wprowadzania tej orientacji do organizacji.(abstrakt oryginalny)

The article tries to present the essence of process orientation, taking into account the ambiguity of its present meanings. It shows its important part, which is ideological thesis supported by proprocessing culture organization. It also shows the research results, presented in subject literature, concerning using process orientation in practice of different companies. The article indicates fundamental work which should be taken to increase the efficiency of introducing this orientation in companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker J., Kugler M., Business Process Reengineering. Eine empirische Analyse, ,,Controlling" 2001, Heft 10.
 2. Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa 2009.
 3. Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Difin, Warszawa 2008.
 4. Cyfert Sz., Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 5. Gerd M., Von der Prozessorientierung zum Workflow Management. Teil 1: Prozessorientierung - Grundgedanken, Kernelemente, Kritik, Arbeitspapiere WI Nr. 9, Universitat Mainz 1996.
 6. Grajewski P., Nogalski B., Potencjalne źródła niesprawności w organizacji procesowej, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, tom 1, SGH, Warszawa 2004.
 7. Gruchman G.B., Zarządzanie procesami i wyniki firmy - dowody oraz wnioski, Akademia Procesów (E)Biznesowych, http://www.gruchman.pl/20002002/cormack_Internet.htm, 13.01.2011.
 8. Kisielnicki J., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008.
 9. Lichtarski J., O relacji między podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, tom 1, SGH, Warszawa 2004.
 10. Lichtarski J., Profile orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i kształtujące je czynniki, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 11. McCormack K.P., Johnson W.C., Business Process Orientation. Gaining the e-Business Competitive Advantage, St. Lucie Press, London 2001.
 12. Malorny Ch., TQM umsetzen, Schaeffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1999.
 13. Mürii P., Ukierunkowanie na procesy - klucz do nowego zarządzania, [w:] R. Müller, P. Rupper (red.), Processs Reengineering, Astrum, Wrocław 2000.
 14. Niestrój R., Typologia orientacji przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 677, AE, Kraków 2005.
 15. Romanowska M., Trocki M. (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, tom 1, SGH, Warszawa 2004.
 16. Schmelzer H.J., Sesselmann W., Geschäftsprozessmanagement in der Praxis, Hanser, Wien 2003.
 17. Stöger R., Geschaeftsprozesse erabeiten-gestalten-nutzen, Schaeffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2005.
 18. Trocki M., Standaryzacja procesów a zarządzanie procesowe, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, tom 1, SGH, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu