BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Obrzud Jacek (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Sala Dariusz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Logika biznesowa elementem procesu wyboru strategicznego
Business Logic as an Element of the Strategic Choice Process
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 169, s. 107-116, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Podejście procesowe w organizacjach
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Logika, Podejmowanie decyzji, Systemy ekspertowe
Strategic management, Logic, Decision making, Expert systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaprezentowano rozważania obejmujące zagadnienia logiki biznesowej oraz jej znaczenia dla procesu wyboru strategicznego. Reguły biznesowe umożliwiają świadome prowadzenie procesu biznesowego zgodnie z logiką biznesową, wykształconą przez daną organizację, dając narzędzie weryfikacji i kontroli podejmowanych decyzji oraz działań biznesowych. Reguły biznesowe i związana z nimi logika są więc odzwierciedleniem zasad, jakimi kieruje się organizacja przy realizacji procesu biznesowego i jako takie mają wpływ na jej wybór strategiczny.(abstrakt oryginalny)

This paper focuses on selected issues related to business logic and its importance for the process of strategic choice. An attempt of a formal knowledge description has been made using business rules which seem to reflect the whole complexity of business logic and its unique character in a form of rules which have a natural, i.e. close to the way a human being formulates their thoughts, method of writing. Business rules allow for driving a business process according to the business logic developed by a given organization. They provide tools which allow for a verification and a control over the decisions made and the business activities undertaken. Business rules and the logic related thereto are the reflection of the principles handled by the organization while it realizes a business process and as such they are having influence on its strategic choice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czermiński J., Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo "Dom Organizatora" TNOiK, Toruń 2002.
 2. Halle B. von, Goldberg L., The Decision Model: A Business Logic Framework Linking Business and Technology, Auerbach Publishing 2009.
 3. Johnson G., Sholes K., Whittington R., Podstawy strategii, PWE, Warszawa 2010.
 4. Kwiatkowska A.M., Systemy wspomagania decyzji. Jak korzystać z wiedzy i informacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. Radomiński E., Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa -Wrocław 2001.
 6. Ross R.G., Business Rule Concepts ~ Getting to the Point of Knowledge, Business Rule Solutions Inc. 2009.
 7. Ross R.G., Decision Analysis Using Decision Tables and Business Rules, Business Rule Solutions Inc. 2010.
 8. Ross R.G., Principles of the Business Rule Approach, Addison-Wesley, Boston, MA 2003.
 9. Ross R.G., The Business Rule Book: Classifying, Defining and Modeling Rules, Business Rule Solutions Inc. 1997.
 10. Stanek S., Modele hybrydowe w podejmowaniu finansowych decyzji gospodarczych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 11. Urbanowska-Sojkin E. (red.), Wybory strategiczne w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe nr 134, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 12. Urbanowska-Sojkin E. (red.), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2011.
 13. Wiegers K.E., Software Requirements, Microsoft Press 2003.
 14. Wolny M., Wspomaganie decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwie przemysłowym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu