BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkiewicz Halina (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Tytuł
Czynniki wpływające na podjęcie dzierżawy rolniczej w opinii lubuskich rolników
Factors Affecting the Land Lease in the Opinion of Farmers In Lubuskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 14-18, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Dzierżawa gruntów, Gospodarstwa rolne, Struktura własnościowa
Land lease, Arable farm, Ownership structure
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodship
Abstrakt
Przedstawiono warunki zawieranych umów oraz motywy podejmowania dzierżawy przez użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych w województwie lubuskim. Rolnicy pozytywnie odnoszą się do instytucji dzierżawy, która przyczynia się do poprawy struktury obszarowej gospodarstwa. Najczęściej wymienianym motywem oddawania gruntów w dzierżawę są problemy zdrowotne. Większość rolników wybiera tę formę pozyskania ziemi ze względu na możliwość zwiększenia skali produkcji, otrzymanie dopłat oraz brak środków finansowych na zakup. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the conditions of the lease contracts and the motives of the lease agreements taken by the individual farmers in lubuskie province. The farmers have positive attitude to the lease institution, chich contributes to the improvement of the land structure. Healthy inconvenience are the most popular motive to give the land on the lease. Majority farmers take out the land to lease in order to gain the land from the point of view of capability for increase the scale of production, getting the direct payments and the lack of financial funds to buy the land. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartkiewicz H. 2010: Znaczenie jakości w kształtowaniu cen ziemi rolniczej. Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 4, 14-19.
  2. Dzun W. 2008: Duży wygra, mały przegra z Unią. Rolnik Dzierżawca, 11(140), 19-23.
  3. Rynek nieruchomości rolnych, tendencje w 2005 r. 2006: Biuletyn Informacyjny MRiRW, 3-4, ARiMR, 19-20.
  4. Gradziuk B. 2008: Zmiany w zasobach ziemi gospodarstw rolniczych osiągających sukcesy gospodarcze. Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 91, z. 2, 40.
  5. Sikorska A. 2006: Dzierżawa jako instrument przemian w strukturze agrarnej gospodarstw chłopskich w Polsce. UKIE, Warszawa, 3, 27.
  6. Sikorska A., Ciodyk T., Zagórski T., Zadura A., Buks B. 2008: Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe IERiGŻ-PIB, 11, 28.
  7. Sikorska A., Ciodyk T., Zagórski T., Zadura A., Buks B. 2010: Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe IERiGŻ-PIB, 13, 27, 26, 29, 8.
  8. Tańska-Hus B. 2000: Dzierżawa rolnicza jako instrument przekształceń strukturalnych w rolnictwie. Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 383, Rozprawy CLXX, 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu