BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wartalska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Analiza samodzielności finansowej wybranych miast wojewódzkich
Analysis of City'S Financial Independence Based on Selected Provincial Capitals
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 543-552, tab.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Analiza falkowa, Miasto
Wavelet analysis, City
Uwagi
summ.
Abstrakt
Samodzielność i niezależność prowadzenia działalności gospodarczej przez miasto jest niezbędnym warunkiem rozwoju w ramach rynku konkurencyjnego. Posiadanie osobowości prawnej, realizacja zadań własnych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność oraz dysponowanie własnym majątkiem oraz własnym systemem finansowym prowadzi do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju. Niniejszy artykuł został poświęcony jednemu z elementów samodzielności miasta, a mianowicie samodzielności finansowej. Ze względu na ograniczenia formalne uwagę skupiono na wykorzystaniu analizy wskaźnikowej przy badaniu samodzielności finansowej Krakowa, Lodzi, Poznania i Wrocławia(fragment tekstu)

City's independence in ability to govern own economic activity is one of the indispensable eon ditions for development and growth on acompetitive market. Possession of legał personality. realiza tion ofown tasks in own name and under own responsibility as well as management ofown asscts and finances leads to a harmonious and sustained development. This article is dedicated to one of the elements of city's self-government characteristic, namely its financial independence. Due to formnal limitations, the attention is mainly focused on the utilization of indicatory analysis while investigating financial independence of seleeted provincial capitals(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. J.P. Tamo. M. Sieniuć, J. Sulimierski. J. Wyporska: Samorząd terytorialny iv Polsce. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 19.
  2. T. Dębowska-Romanowska: Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego wraz z częścią ogólną prawa finansowego. Municypium. Warszawa 1995. s. 18
  3. W. Miemiec: Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publiczno- prawnych. Kolonia Limited, Wrocław 2005. s. 32.
  4. Z. Gilowska: Finansowanie samorządu terytorialnego. Przesłanki i bariery. "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 1-2.
  5. K. Piotrowska-Marczak: Finanse lokalne w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1997, s. 19
  6. I,. Patrzałek: Finanse lokalne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław 1998. s. 94
  7. E. Kornberger-Sokołowska: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. W: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 2. Finanse i budżety samorządów. Red. S. Dolata. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000. s. 83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu