BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Basaj Maciej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Strategie dostosowawcze gospodarstw rolnych w Małopolsce
Farms' Adaptive Strategies in Malopolska
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 19-23, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Przekształcenia strukturalne, Dostosowania strukturalne, Wyniki badań
Arable farm, Structural transformation, Structural adjustment, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w 2009 roku wśród rolników sześciu gmin położonych w regionie Małopolski. Celem artykułu jest zaprezentowanie opinii i postaw rolników wobec dokonujących się w ich otoczeniu przemian strukturalnych. Poznanie zamierzeń rolników co do dalszych losów ich gospodarstw, a także ocen przyszłości gospodarstw rolnych w ich okolicy, może mieć szczególne znaczenie w programowaniu i prognozowaniu dalszego rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza w takim regionie wysokiego przeludnienia agrarnego, jakim jest Małopolska. (abstrakt oryginalny)

In the paper results of researches carried out in 2009 among farmers in six districts located in Malopolska region have been presented. The aim of the article is the presentation farmers' opinions and attitudes against accomplishing structural alternations in their vicinity. The author focused his attention on farmers' attitude towards their farmlands. Getting to know farmers' intentions against further fates of their farms, and also getting to know their estimations about the future of their farms in the vicinity can have particular significance in the prognosis and program of further development of rural areas - especially in such region with a big agrarian overpopulation like the Malopolska is. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Basaj M. 2003: Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Małopolski. [W:] Przedsiębiorczość - zagadnienia wybrane. Wyd. UWM Olsztyn.
  2. Czyżewski A. 2007a: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 16-22.
  3. Czyżewski B. 2007b: Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 46-54.
  4. Rowiński J. 2006: Miejsce rolnictwa polskiego w rolnictwie europejskim. [W:] Perspektywy Rolniczej Polski w Unii Europejskiej-25 (red. T. Hunek). IRWiR PAN, Warszawa, 34-56.
  5. Woś A. 2004: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa, 10-43.
  6. Zegar J.S. 2004: Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej). IERiGŻ, Warszawa, 26-48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu