BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Roman (Starostwo Powiatowe w Wałczu)
Tytuł
Inwestycje w teorii nauk ekonomicznych
Investments in the Theory of Economic Sciences
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 575-582, tab.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Inwestycje, Nauki ekonomiczne
Investment, Economic sciences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Każdy racjonalnie myślący człowiek dąży do poprawy swego bytu. Jednym z elementów służących jego poprawie jest bogacenie się, czyli poprawa własnej pozycji materialnej w społeczeństwie. Część społeczeństwa kojarzy termin inwestycja z zakupem papierów wartościowych na giełdzie lub poza nią, część z budową domu, zakupem mieszkania, inni za inwestycję uznają budowanie dróg i mostów lub szerzej - infrastruktury technicznej. Za inwestycję uważane może być również nabywanie pojedynczych dzieł sztuki lub całych kolekcji. Wiele aktywów rzeczowych gromadzonych przez ludzi ma cechy inwestycji. Potencjalną inwestycją może być zakup przedmiotów kolekcjonerskich, np. znaczków pocztowych, starych monet, autografów, porcelanowych lalek, dywanów orientalnych czy zabytkowych samochodów. Za inwestycję można również uznać nakłady na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, edukację własną lub swoich dzieci (nierzadko zdarza się traktowanie potomstwa jako inwestycji), ale także poprawę wizerunku własnego czy firmy lub instytucji. Są osoby, które nawet sumy przeznaczone na gry losowe traktują jako inwestycję. Dla bardzo małej części z nich jest to działalność przynosząca zysk. zdarza się niemały, jednak zdecydowana większość tych "inwestorów" odnotowuje stratę.(fragment tekstu)

In the present article. the author reviews encyclopaedic resources and thc literaturę regarding the notion of investment. The author describes conditions in which investments take place, and processes resulting from carrying out investments. In particular, conditions of a tlow of capital needed for an investment to be realised are described. The author also makes references to ihe theoretical and practical aspect of thc meaning ofthe notion of investment, as well as emphasises the importance of investments to basie entities in the national economy. in particular to a consumer. a company, and the country(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. F.S. Mishkin: Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. PWN. Warszawa 2002. s. 696.
 2. I.. Dziawgo: Jak zarobić. Wydawnictwo Kontrakt, Szczecin 1992. s. 12.
 3. K. Dziworska: Decyzje inwestycje przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2000. s. 9-10.
 4. M. Daniluk: Rynek kapitałowy. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998, s. 38.
 5. E. Nowak, fi. Pelichaty. M. Poszwa: Rachunek opłacalności inwestowania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999. s. 24 i 25
 6. K. Jąjuga, T. Jajuga: Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999. s. 7.
 7. P. Epingrad: Proces inwestowania wobec wyzwań technologicznych i informatycznych. Wydawnictwa EFP. Poznań 1995. s. 126-127.
 8. K. Dziworska: Decyzje inwestycje przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2000. s. II. 12
 9. L. Dziawgo: Jak zarobić. Wydawnictwo Kontrakt. Szczecin 1992, s. 11
 10. E. Nowak. E. Pelichaty, M. Poszwa: Rachunek opłacalności inwestowania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 1999. s. 18.
 11. K. Dziworska: Decyzje inwestycje przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2000. s. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu