BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza rynkowa projektów inwestycyjnych
Risk Analysis in Investment Appraisal
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 583-591, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Analiza rynku, Projekty inwestycyjne
Market analysis, Investment project
Uwagi
summ.
Abstrakt
Uwzględnienie zagadnienia ryzyka w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych może nastąpić na dwa sposoby. Pierwszy z nich dąży do opisania ryzykowności danego projektu zarówno przy użyciu różnych zastosowań analizy prawdopodobieństwa, jak i innych prostych metod opisowych. Drugi ma na celu włączenie postrzeganego przez inwestora poziomu ryzykowności projektu bezpośrednio do formuły NPV. W artykule zostaną omówione dwie najczęściej stosowane w praktyce techniki określane mianem technik opisowych, a mianowicie analiza wrażliwości i analiza scenariuszy(fragment tekstu)

The paper deals with the methodology and application of the sensitivity analysis and scenario analysis - two well-known techniques of risk analysis applied in the evaluation of investment projects. The paper presents the essence and key definitions of these techniques, and highlights the most common mistakes and errors that have been made by investment appraisai analysts when applying both techniques. The paper gives examples of investment projects with substantial costs overruns. The finał part draws some conclusions and remarks regarding the usefulness and limitations of sensitivity analysis and scenario analysis in investment appraisai(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Zarzecki: Metody oceny efektywności inwestycji wybrane zagadnienia. Interbook. Szczecin 1997.
 2. E. Ostrowska: Ryzyko inwestycyjne. Identyfikacja i metody pomiaru. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1999. s. 90: Budżetowanie kapitałów. Red. W. Pluta. PWE, Warszawa 2000. s. 156.
 3. W. Rogowski: Rachunek efektywności przedsięwziąć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2004. s. 199
 4. R. Pastusiak: Ocena efektywności inwestycji. CeDeWu. Warszawa 2003. s. 101
 5. W. Gabrusewicz: Analiza progu rentowności. W: K. Czubakowska. W. Gabrusewicz, E. Nowak: Podstawy rachunkowości zarządczej. PWE. Warszawa 2006. s. 243
 6. W. Behrens, P.M. Hawranek: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. UNIDO. Warszawa 1993. s. 394.
 7. W. Rogowski, A. Michalczewski: Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2005. s. 101
 8. S. Sojak: Rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo "Dom Organizatora". Toruń 2003, s. 296
 9. J. Mielcarek: Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Target. Poznań 2006. s. 36-37.
 10. E.F. Brigham: Podstawy zarządzania finansami. PWE, t. 2. s. 129-131.
 11. A. Zachorowska: Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006. s. 90-91
 12. E. Ostrowska: Ryzyko inwestycyjne. Identyfikacja i metody pomiaru. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1999. s. 107
 13. M. Sierpińska. W. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN. Warszawa 2004. s. 341
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu