BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocki Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Innowacje jako warunek rozwoju współczesnych przedsiębiorstw
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 28, s. 23-34, bibliogr.30 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008
Słowa kluczowe
Innowacje, Rozwój, Przedsiębiorstwo
Innovations, Development, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Za podstawowy cel niniejszego artykułu uznano zatem rozpoznanie innowacji jako niezwykle ważnego, wręcz niezbędnego narzędzia dla skutecznego konkurowania i rozwoju podmiotu gospodarczego, które nie tylko kształtuje ekspansję przedsiębiorstwa, ale również wpływa na jego przetrwanie w konkurencyjnym otoczeniu(fragment tekstu)

Innovation is a key factor for an enterprise's successful competing and growth in the era of globalization. Searching for and implementing changes, which are a synonym of innovation, are the processes that not only determine every company's expansion but also its probability of survival in the ceaselessly changing environment. Therefore, implementing innovation should be considered in the context of one of the major strategie goals of an enterprise - the goal that is aimed at holding the sustainable competitive advantage, which provides protection against competitors' actions as well as contributes to a market success of an enterprise. The lack of innovative approach is common to the Polish enterprises, most of which are lagging behind their foreign competitors. Thus the contemporary Polish enterprises have to acquire the status of innovative organizations, i.e. organizations being ready to introduce miscellaneous changes, especially being open to implementation of product and process innovations. Otherwise the further underestimating the importance of innovation will result in worsening these enterprises' competitiveness, and its inevitable consequence will be bankruptcy. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Berliński L., Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz 2003;
 2. Bielski I., Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz 2000;
 3. Bossak J. W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004;
 4. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992;
 5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, GUS, Warszawa 2008;
 6. Gołębiowski T., Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, PWN, Warszawa 1994;
 7. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999;
 8. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996;
 9. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 września 2006 r.;
 10. Kozyra B., Alianse strategiczne jako źródło innowacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3, 2006.
 11. Ładysz J, Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2008;
 12. Matejuk 1, Zarządzanie innowacyjne jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstwa, Zarządzanie Zmianami nr 2, 2005;
 13. Nauka i Technika w 2000, GUS, Warszawa 2002;
 14. Nauka i Technika w 2006, GUS, Warszawa 2007;
 15. Oslo Manuał, OECD/Eurostat 2005;
 16. Penc J.( Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998;
 17. Piasecki B., Rogut A., Smallbone D., Wpływy integracji Polski z Unią Europejską na sektor MSP, PFPiRMiŚP, Warszawa 2000;
 18. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pr. zb. pod red. J. Lichtarskiego, AE we Wrocławiu, Wrocław 2001;
 19. Pomykalski A., Marketing innowacji, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi, Politechnika Łódzka, Łódź 1997;
 20. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, konkurencja, technologia informacyjna, PWN, Warszawa-Łódź 2001;
 21. Porter M. E., Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa 2001;
 22. Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 2002;
 23. Poznańska K., Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, numer specjalny, maj 200;
 24. Poznańska K., Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - stan i czynniki wzrostu, [w:] Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery, Collegium Novum - Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006;
 25. Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja, pr. zb. pod red. nauk. W. Szymańskiego, SGH, Warszawa 1996;
 26. Schumpeter J. A., Capitalism, Socjalizm and Democracy, Harper & Row, New York 1950;
 27. Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960;
 28. Szymański W., Szok akcesyjny i jego alternatywa, [w:] K. Kuciński (red.), Polskie przedsiębiorstwa wobec szoku akcesyjnego, IFGN, SGH, Warszawa 2005;
 29. Szymański W., Uwarunkowania makroekonomiczne a orientacja eksportowa przedsiębiorców [w:] K. Kuciński (red.), Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich firm, IFGN SGH, Warszawa 1999;
 30. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu