BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sauer Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wspieranie procesu restrukturyzacji naprawczej w małych przedsiębiorstwach
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 28, s. 57-73, rys., tab., bibliogr.29 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja naprawcza, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Repair restructuring, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba wskazania na rekomendowane sposoby wspierania restrukturyzacji naprawczej w małych przedsiębiorstwach. Potrzeba poruszenia tego tematu wynika z wielu czynników, takich jak np.: znaczenie MSP dla polskiej gospodarki, wzrastająca zmienność i niepewność otoczenia, skracanie się cyklu życia przedsiębiorstw, konsekwencje ekonomiczne i społeczne upadłości przedsiębiorstw. W coraz bardziej zmiennym otoczeniu kryzys może dotknąć każde przedsiębiorstwo, stan ten należy więc uznać za normalny i dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na możliwości i instrumenty, które pomogą małym przedsiębiorstwom nie tylko unikać kryzysów, ale przede wszystkim radzić sobie w sytuacji kryzysowej, szczególnie w procesie przygotowania i realizacji restrukturyzacji naprawczej.(fragment tekstu)

In the article, the conducting turnaround character, its objectives and spheres were described as well as the opinions of different authors about the key factors impacting on the success or failure of that procedure were presented. The problems and limitations within the smali enterprise concerning crises arising and conducting turnaround were presented as well. On that basis, the attempt of specification of a smali enerprises's requirements concerning aid and assistance in the process of preparation and accomplishment of the conducting turnaround was made.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H. I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985;
 2. Berliński L., Gralak H., Sitkiewicz F.( Przedsiębiorstwo. Zarządzanie zasobami, t. 1., OW OPO, Bydgoszcz 2003;
 3. Bieniok H., Zarządzanie małą firmą, Wydanie II, Prace naukowe, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1996;
 4. Borowiecki R. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Difin, Warszawa 2003;
 5. Ciarkę L., Zarządzanie zmianą, Gebether i Ska, Warszawa 1997;
 6. Dorozik L., Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa upadłościowego i naprawczego, PWE, Warszawa 2006;
 7. Dowżycki A.( Sobolewski H., Tłuchowski W., Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Wydanie III zmienione, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004;
 8. Faulhaber P., Ldwehr N., Turnaround - management w praktyce, Jak wykorzystać kryzys w przedsiębiorstwie by odrodziło się na nowo, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2005;
 9. Garstka M., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Podział przez wydzielenie. CeDeWu Warszawa 2006;
 10. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001;
 11. Jaźwińska E., Żuk-Iwanowska A., Przedsiębiorcy jako grupa społeczna, PARP, Warszawa 1999;
 12. Jeżak J, Kopczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004;
 13. Kowalczuk-Jakubowska D., Malewicz A., Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, ORGMASZ, Warszawa 1992;
 14. Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A., Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, OE, Kraków 2005;
 15. Laszczak M., Kierowanie małą firmą tajniki przedsiębiorczości, POLTEXT, Warszawa 2004;
 16. Malara Z., Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001;
 17. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa - Kraków 1999;
 18. Nogalski B., Hałaczkiewicz M., Witt J., Restrukturyzacja procesowa w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami, TONIK, Bydgoszcz 1999;
 19. Nogalski B., Karpacz 1, Wójcik-Karpacz A., Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy? AJG, Bydgoszcz 2004;
 20. Penc J, Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, AW "Placet", Warszawa 1999;
 21. Przestaszewska X, Trudności w uzdrawianiu przedsiębiorstwa, "Przegląd organizacji" nr 4/ 1992;
 22. Rosłanowska-Plichcińska K., Metodyka Restrukturyzacji, TNOIK, Bydgoszcz 1999;
 23. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa 1997;
 24. Slatter S., Lovett D., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. WIG-Press, Warszawa 2001;
 25. Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa 1999;
 26. Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003;
 27. Świątek-Barylska I., Restrukturyzacja prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, Oficyna Wydawnicza Proxima, Łódź 1997;
 28. Tokaj-Krzewska A., Żołnierski A., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw Polsce w latach 2002-2003, PARP, Warszawa 2004;
 29. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu