BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzempała Joanna (Uniwersytet Szczeciński), Rzempała Artur (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Innowacyjne podejście do oceny restrukturyzacji jako narzędzia wzrostu wartości firmy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 28, s. 73-80, rys.,bibliogr.8 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Restrukturyzacja
Innovative character, Restructuring
Uwagi
summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu spotyka się wiele definicji pojęcia "restrukturyzacja". Za jedną z najbardziej ogólnych, uważa się definicję sformułowaną przez autorów: Bicklera i Chena. Ich zdaniem restrukturyzacja jest strategią wzrostu wartości firmy. Podobnie ujął to zagadnienie Meyers, stwierdzając, że restrukturyzacja jest to strategiczny proces prowadzący do maksymalizacji wartości firmy. Autorami kolejnej definicji są Hoskinsson i Turk. Ich zdaniem restrukturyzacja jest poważną zmianą w strukturze aktywów, której towarzyszy zmiana strategii. Wszyscy ci autorzy są zgodni co do tego, że restrukturyzacja jest zmianą. Zmiana ta ma charakter gwałtowny, poważny i nieciągły. Obejmuje wiele różnych transakcji, które prowadzą do rozszerzenia lub ograniczenia działalności przedsiębiorstwa pod względem zakresu i/lub zasięgu lub do zmiany struktury własnościowej. Restrukturyzacja może dotyczyć trzech wymiarów organizacji, tzn. aktywów, struktury kapitałowej i zarządzania.(fragment tekstu)

The paper presents different definitions of restructuring a company, its possible methods and its influence on a company's value. According to the text, the restructuring process should be considered as an investment resulting in the maximisation of value. Individual stages of the process of restructuring are characterised by different range of changes executed. The text presents especially the idea of outsourcing as a form of restructuring an enterprise, which has influence on the increase of its value.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Copeland T., Coller T., J. Murrin J., Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. John Wiley & Sons, New York 1990;
  2. Kamela-Sowińska A., Marecki A. B., Niezbędne indywidualne podejście, "Rzeczpospolita" z 19 sierpnia 1992 r.;
  3. Kusak A., Kowalczyk 1, Frydtyk J., Analizy finansowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Zielona Góra 1996;
  4. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki. PWN, Warszawa - Kraków 1999;
  5. Pawłowicz L., Fuzje i podziały w świetle zarządzania wartością. Materiały konferencyjne "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu", Gdynia 2001;
  6. Radziłkowski P., Pozyskanie kapitału na restrukturyzację. IRR, Warszawa 2001;
  7. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia. PWN, Warszawa 1996;
  8. Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu