BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiełek Ewelina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Finansowanie nowych technologii poprzez kredyt technologiczny
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 28, s. 93-106, rys.,tab., bibliogr.24 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008
Słowa kluczowe
Nowe technologie, Kredyt
High-tech, Credit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest opis jednego ze źródeł finansowania nowych technologii jakim jest kredyt technologiczny. Jest to nowy instrument wprowadzony przez ustawę "o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej" z dnia 29 lipca 2005 roku(fragment tekstu)

Nowadays innovation is a key to the development and very often determines the survival of companies. Innovation piays a very important role in an economy and every part of our lives. The Polish indicators of innovation are Iow compared with other member countries of the European Union. Our SMEs have to be more competitive if they want to be successful in the European Union. The main aim of the article is to present the technologicai credit and its influence on SMEs. This article focused on the various changes of the technologicai credit in the Polish law and on the detailed description of it. A smali business has difficulty in implementing innovations because it has a financial problem with the development of new technologies. Financing the innovation is associated with a considerable amount of money which SMEs do not have. The new instrument which is the technologicai credit is supposed to boost the development of new technologies by smali companies.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielawska A., Finanse zagraniczne. Wybrane problemy, PWN, Warszawa 2006;
 2. Brdulak H., Gołębiowski T., Wspólna Europa innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003;
 3. Drucker P. F., Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, EMKA, Warszawa, 2004;
 4. Henclewska G., Piątkowski A. (pod kierunkiem), Polska 2007.Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007;
 5. Janasz W., Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa 2005;
 6. P. Molik P., Od 2008 roku ma być łatwiej o kredyt technologiczny, "Gazeta Prawna" Nr 223 (2093), 16-18 listopada 2007;
 7. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006;
 8. Nowak-Far A., Globalna konkurencja, PWN, Warszawa-Poznań 2000;
 9. Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP, PARP, Warszawa 2007;
 10. Piałucha M., Siuta B., Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2001;
 11. Życiński S., Żołnierski A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, PARP, Warszawa 2007;
 12. Sosnowska A. (red.), Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców, PARP, Warszawa 2005;
 13. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013, Warszawa 2008;
 14. Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. Nr 179, poz. 1484;
 15. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.;
 16. Ustawa z dnia 12 maja 2006 r., Dz. U. Nr 107, poz. 723 (nowelizacja ustawy "o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej" z 29 lipca 2005 roku);
 17. Ustawa "o niektórych formach spierania działalności innowacyjnej" z 30 maja 2008 roku, Dz. U. 2008 nr 116, poz. 730;
 18. http:/www.bgk.com.pl/fundusze/fkt.jsp; 25.03.2008;
 19. http:/www.bgk.com.pl/serwis/bank/historia.jsp; 28.02.2008;
 20. http:/www.gazetawyborcza.pl/l,75477,2907492.html z dnia 21.03.2008 r.;
 21. http:/gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/l,68367,4278190.html; 21.03.2008;
 22. http:/www.mg.gov.pl/Wiadomości/Archiwum/Kredyt+Technologicz/htm; 28.02.2008;
 23. http:/www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Archiwum/sejm+nowela+innowacyjność.htm; 02.04.2008;
 24. Informacje z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu