BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarska Bożena (Politechnika Świętokrzyska)
Tytuł
Modelowanie działalności AIP w procesie badania ich efektywności
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 28, s. 141-154, rys.,tab., bibliogr.13 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość akademicka, Badanie efektywności, Działalność dydaktyczna
Academic entrepreneurship, Research efficiency, Teaching activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Akademickie inkubatory przedsiębiorczości są w Polsce zjawiskiem stosunkowo nowym i nie ma ustalonych i ogólnie akceptowanych wzorców stanowiących modelowy inkubator, a doświadczenia zagraniczne w tym obszarze są bardzo zróżnicowane. Elementem pomocnym w budowie takiego wzorca może być określenie efektywności obecnie funkcjonujących inkubatorów, utworzenie pewnego rodzaju listy rankingowej [wyznaczenie podmiotu określanego jako "najlepszy w praktyce". Ponadto budowa modelu inkubatora pozwoli symulować jego działalność z uwzględnieniem zmian w obszarze nakładów i wyników.(fragment tekstu)

The article presents concepts on using the Data Envelopment Analysis method for research of Academic Entrepreneurship Incubators' effectiveness. The field research was conducted on some chosen incubators, which were established as universities' entities. The most effective incubators, as a model for the others, were pointed out as the result of an analysis.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Matusiak K. B., red., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP Raport - 2007, SOOIPP, Łódź/Kielce/Poznań 2007;
 2. Cooper W. W., Seiford L. M., Handbook on Data Envelopment Analysis (International Series in Operations research & Management Science), Lavoisier 2004 (Chapter 1, Data Envelopment Analysis, History, Models and Interpretations);
 3. Kaczmarska B., Analiza efektywności akademickich inkubatorów przedsiębiorczości z wykorzystaniem metody DEA, artykuł przyjęty do publikacji w AGH Kraków 2008;
 4. Baran J, Efektywność spółdzielni i pozostałych form prawnych działających w przemyśle mleczarskim z wykorzystaniem metody DEA, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 94, z. 1, 2007;
 5. Domagała A., Przestrzeńno-czasowa analiza efektywności jednostek decyzyjnych metodą Data Envelopment Analysis na przykładzie banków polskich, Badania Operacyjne i Decyzje, Nr 3-4 2007;
 6. Domagała A., Metoda Data Envelopment Analysis jako narzędzie badania względnej efektywności technicznej, Badania Operacyjne i Decyzje, Nr 3-4 2007;
 7. Kopczewski T., Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2000. Część I, Materiały i studia NBP, Zeszyt nr 113, Warszawa 2000;
 8. Mielnik M., Ławrynowicz M., Badanie efektywności technicznej banków komercyjnych w Polsce metodą DEA, Bank i Kredyt, maj 2002;
 9. Gierulski W., Modelowanie z wykorzystaniem metody DEA, artykuł przyjęty do publikacji w AGH Kraków 2008;
 10. Gierulski W., Okniński A., Radziszewski B., Metoda wyważania wartości w analizie i ocenie efektywności, Politechnika Świętokrzyska, Zeszyty Naukowe, Nauki Ekonomiczne Nr 32, Kielce 2008;
 11. Gierulski W., Okniński A., Radziszewski B., Częściowy porządek w wyważaniu wartości i rankingach - studium przypadku, artykuł przyjęty do publikacji w AGH Kraków 2008;
 12. Guliński J., Zasiadły K., red., Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, PARP, Warszawa 2005;
 13. Latzko W. J, Saunders D. M., Cztery dni z dr Demingiem. Nowoczesna teoria zarządzania, WNT, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu