BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ochojski Artur (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Baron Marcin (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Chojkowski Michał (Chojkowski Consulting)
Tytuł
Koncepcja action learningu. Tworzenie sieci animatorów przedsiębiorczości - studium przypadku
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 28, s. 155-172, rys.,tab., bibliogr.24 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Rozwój, Organizacja
Entrepreneurship, Development, Organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Action learning jest w literaturze definiowany, jako koncepcja rozwoju organizacji poprzez aktywne uczenie się ludzi tejże organizacji. Aktywne uczenie przejawia się w trzech aspektach: a) podmiotowym - ludzie włączając się w działania dotyczące rozwoju organizacji są bardziej aktywni, zaangażowani i wykazują większą odpowiedzialność, b) przedmiotowym - konkretne wyzwania oraz problemy dotyczące zmian w organizacji definiowane są przez osoby, których te zmiany dotyczą oraz c) procesowym - doskonalenie organizacji jest równoznaczne z uczeniem się osób oraz samej organizacji(fragment tekstu)

Researchers and practitioners describe regions as the learning economies, where business and public entities benefit from a strategie role of interlinks in their territories and are becoming increasingly open towards more knowledge-based work organisation. The concept of action learning offers a unique approach and practical toolbox where various aspects of interrelations can be activated for more effective support of changes and growth. It helps to promote, boost and maintain the processes of inter- and intra-organisational development by means of building collective learning capacity in a bottom-up and interactive fashion or simply enhancing capacities for action. Through the prism of action learning this paper presents some of the methodological issues and practices observed in a Leonardo da Vinci project called "SME ACTion Learning Facilitators". Promoting a regional network of academic animators and helping start-ups are at the heart of critical evaluation of the case study describing project activities in Upper Silesia (Poland).(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Asheim B., Knowledge bases and regional innovation systems: Comparing Nordic clusters, "Research Policy", Volume 34, Issue 8, 2005;
 2. Bourner T., Beaty L., Lawson 1, 0'Hara S., Action learning comes of age: questioning action learning, "Education + Training", Volume 38, Issue 8, 1996;
 3. Camagni R.:, On the Concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading? "Urban Studies", Volume 39, Issue 13, 2002;
 4. Capello R., Spatial Transfer of Knowledge in High Technology Milieux: Learning Versus Collective Learning Processes. "Regional Studies", Volume 33, Issue 4, 1999;
 5. Cooke P., Schienstock G., Structural Competitiveness and Learning Regions, "Enterprise & Innovation Mgmt Std", Volume 1, Issue 3, 2000;
 6. Hassink R., How to unlock regional economies from path dependency? From learning region to learning cluster, "European Planning Studies", Volume 13, Issue 4, 2005;
 7. Hospers G.-J., Creative Cities, Breeding Places in the Knowledge Economy, "Knowledge, Technology, & Policy", Volume 16, Issue 3, 2003;
 8. Johnson B., Lundvall B., The Learning Economy, "Industry & Innovation" Volume 1, Issue 2, 1994;
 9. Landry Ch., The Creative City, A Toolkit for Urban Innovators. London, Earthscan Publications, 2000;
 10. Lundvall B., Johnson B., Andersen E., Dalum E., National systems of production, innovation and competence building, "Research Policy", Volume 31, Issue 2, February 2002;
 11. Martin R., A Study on the Factors of Regional Competitiveness. A draft finał report for The European Commission Directorate-General Regional Policy, ECORYS-NEI, Rotterdam, The World Bank Group, 2005;
 12. Maskell P., Maimberg A., Localised learning and industrial competitiveness, "Cambridge Journal of Economics", Volume 23, Number 2, 1999;
 13. Morgan K., The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal, "Regional Studies", Volume 31, Issue 5, 1997;
 14. Pedler M., Action learning for managers. London, Lemos and Cran, 1996;
 15. Pedler M., Aspinwall K., Przedsiębiorstwo uczące się, Petit, Warszawa, 1999;
 16. Raelin J. A., Raelin J. D., Developmental action learning: toward collaborative change, "Action Learninig: Research and Practice", Volume 3, No. 1, 2006;
 17. Raelin J. A., Work-based learning: The new frontier of management development, Reading, Addison-Wesley, 2000;
 18. Raspe O., Oort F., The Knowledge Economy and Urban Economic Growth, "European Planning Studies", Volume 14, Issue 9, 2006;
 19. Revans R., Action Learning: New Techniques for Management, London, Blond & Briggs, 1980;
 20. Revans R., The origin and growth of action learning, Brickley, Chartwell-Bratt, 1982;
 21. Ritsila J., Regional differences in environments for enterprises, "Entrepreneurship and Regional Development", Volume 11, Issue 3, 1999;
 22. Smith P., Q'ing action learning: more on minding our Ps and Qs, "Management Decision", Volume 35, Issue 5, 1997;
 23. Storper M., Scott A.: The Wealth of Regions, "Futures", Volume, 27, Issue 5, 1995;
 24. World Bank, Local Economic Development, Washington, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu