BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska Kinga (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University in Nowy Sącz), Waszkiewicz Elwira (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University in Nowy Sącz)
Tytuł
Model "kooperencji" jako wsparcie działań małych i średnich firm w miasteczku multimedialnym w Nowym Sączu
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 28, s. 173-182, rys.,tab., bibliogr.10 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008
Słowa kluczowe
Wsparcie finansowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financial support, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wkład małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój gospodarek jest wielokrotnie podkreślany przez znanych teoretyków przedsiębiorczości, czego dowodem jest teza "smali is beautifu!" sformułowana przez Schumacher'a. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) według tego autora to sprawny i efektywny organizm odgrywający kluczową rolę w gospodarce. To właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa mają nieoceniony wkład w tworzenie nowych miejsc pracy, w budowaniu dobrobytu kraju, tworząc 50% Krajowego Produktu Brutto oraz niejako z nich inkubowane są rozwiązania innowacyjne, a co za tym idzie zmiany gospodarcze. Dzięki prostej strukturze zarządzania, elastycznemu sposobowi działania oraz szybkości decyzyjnej małe i średnie przedsiębiorstwa posiadają duże możliwości pozwalające na dostosowywanie się do zmian zachodzących w otoczeniu, a przez to napotykają wiele okazji do wykorzystania szans z nich płynących. Na rozwój małych i średnich firm wpływa wiele czynników takich jak wysokość podatków, wiedza i doświadczenie kadry, czy sposoby działania firm konkurencyjnych. Od kilku lat naukowcy podkreślają rosnącą tendencję do grupowania się w sieci powiązań kooperacyjnych firm ze sobą konkurujących (model "kooperencji"). Model "kooperencji" określa współpracę firm które równocześnie ze sobą konkurują (Luo, 2005). Według Laine (2002) model "kooperencji" może mieć miejsce jeśli firmy ze sobą współpracują negocjując wspólnie ceny z tym samym dostawcą, równocześnie konkurując na płaszczyźnie produkcyjnej czy marketingowej. Wszystkie te podejścia wspierają koncepcję Kantera (1994), który pisze, że współpraca prowadzi do przewagi konkurencyjnej tam, gdzie uwaga skoncentrowana jest na tworzeniu wartości dodanej.(fragment tekstu)

The SMEs' contribution to the economic growth is repeatedly emphasized by the entrepreneurship theoreticians, e.g. it has been proved by Schumacher's theory stating that "the smali is beautiful". According to that theory, the SME sector works as an efficient organism playing the most crucial role in the economy, contributing to creating new jobs and building the economic prosperity. For many years specialists have been underlining the growing tendency to cluster competing companies in the cooperative business networks (according to the so-called coopetition model). As Multimedia City Cluster of Multimedia and IT research shows, the coopetition model is adaptable and profitable for competitors just when both sides get the win-win position in the long term. As there are many advantages and profits as well as losses coming out of implementing the coopetition model, it is equally important and extremely crucial from the companies' development perspective to provide them with avai!ability and support of business, financial institutions, RDA as well as opportunity to be part of the sector-focused business network. These are the activities which mostly are covered by clusters' performance. The coopetition model is the cornerstone for building the network of business trust which makes the cluster place open for cooperation facilitating knowledge, experience and know-how transfer as well as business information flows. This part of the coopetition model increases chances for achieving the synergy effect of accumulated resources c0mpetencies and knowledge. Those mechanisms enable not only to achieve the economic efficiency by a company but, what is more important, to foster the learning and innovation processes(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bengtsson M. i Kock S., "Coopetition in business networks, to cooperate and compete simultaneously. Industrial Marketing Management", 2000, 29 (5);
  2. Gulati R., "Alliances and network", Strategie Management Journal, 19 Kanter R. (1994), "Colaborative advantage", Harvard Business Review, 1998, 72 (4);
  3. Kuchiki, A. and Tsuji, M., "Industrial clusters in Asia: analysis of their competition and cooperation", Palgrave Macmillan, New York, NY, 2005;
  4. Laine A., "Hand in Hand with the enemy", European Academy of Management, Stockholm 2002;
  5. Luo Y., "Toward Coopetition within a Multinational Enterprise: a perspective from Foreign Subsidiaries" Journal of World Business, 2005, 40(1): 71:90;
  6. Martin R., Sunley P., "Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea?", Journal of Economic Geography, 2003, nr 3;
  7. Porter M. E., "The Adam Smith Address: Location, Clusters and the "new" Microeconomic Competition"; Business Economics, nr 33/1, 1998;
  8. Porter M. E., "The Competitive Advantage of Nations", 1990;
  9. Spence L. J., Coles A., Harris L., "The forgotten stakeholder. Ethics and social responsibility in relation to competitors", Business and Society Review, 2001, 106 (4);
  10. Voyer R., "Knowledge-based Industrial Clustering: International Comparisons", IDRC, 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu