BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraj Kamil M. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie sieci powiązań dla proinnowacyjnych korporacji transnarodowych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 28, s. 183-200, rys., bibliogr.17 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacje, Wiedza
Innovative character, Innovations, Knowledge
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu ukazano, że proinnowacyjne korporacje transnarodowe w zarządzaniu wiedzą zwłaszcza w celu realizacji procesów innowacyjnych, wykorzystują koncepcję sieci. Starano się pokrótce przedstawić zasadnicze przyczyny rozwijania proinnowacyjnej podwójnej sieci powiązań przez korporacje, jak też jej istotę i główne elementy takiej sieci, konkludując, jakie to może przynieść efekty dla korporacji(fragment tekstu)

It is widely acknowledged that, as a result of the technical progress, especially its acceleration in the two last decades of the twentieth century, the globalising economy has become more and more knowledge-intensive. This ongoing process has proved to be pregnant with new challenges for transnational corporations (TNCs), as these large business organisations have faced the growing competitive pressure from new entrants to the globally integrated industries and markets. More and more TNCs therefore attach greater importance to knowledge and innovation as new primary "tools" for strengthening their corporate long-run competitive advantage. However, knowledge is increasingly diverse and dispersed worldwide, and this trend results in the growing level of costs, risk and time required to perform the innovation processes successfully. Thus, the purpose of this paper, titled "The importance of the network of relationships to proinnovative transnational corporations", is to provide some insight on the so-called double network mode (aimed at developing close ties and other, more formal, relationships) that is adopted by TNCs in order to improve their innovation activities. It is concluded with highlighting the three majors advantages to TNCs as well as with some comments on the generał naturę of the double network(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Blanc H., Sierra Ch., The internationalization of R&D by multinationals: a trade-off between external and internal proximity, "Cambridge Journal of Economics" March 1999, Vol. 23, Iss. 2;
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002;
 3. de Wit B., Meyer R., Identifying the strategy issues, [w:] de Wit B., Meyer R. (eds), Strategy: Process, Content, Context. An International Perspective, second edition, The Thomson Learning, London 2002;
 4. Doz Y., Santos J, Williamson P., From Global to Metanational: how companies win in the knowledge economy, Harvard Business School Press, Boston MA 2001;
 5. Dunning J. H., Globalization and the Knowledge Economy, [w:] Dunning J. H. (ed.), Regions, Globalization, and the Knowledge-Based Economy, Oxford University Press, Oxford/New York 2000;
 6. Freeman Ch., Hagedoorn J, Convergence and Divergence in the Internationalization of Technology, [w:] Hagedoorn J. (ed.), Technical Change and the World Economy: Convergence and Divergence in Technology Strategies, Edward Elgar Publishing Ltd. 1995;
 7. Frost T. S., Birkinshaw J. M., Ensign P. C., Centers of excellence in multinational corporations, "Strategie Management Journal" November 2002, Vol. 23;
 8. Kraj K. M.: Ewolucja funkcji B+R w korporacjach transnarodowych: od rangi operacyjnej do strategicznej, Kwartalnik "Współczesne Zarządzanie" nr 4/2006;
 9. Malmberg A., Maskell P., Localised learning and industrial competitiveness, "Cambridge Journal of Economics" March 1999, Vol. 23, Iss. 2;
 10. Mytelka L. K., Mergers, Acquisitions, and Inter-firm Technology Agreements, [w:] Archibugi D., Lundvall B.A. (eds), The Globalizing Learning Economy, Oxford University Press, Oxford/New York 2001;
 11. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Polska Fundacja Promocji Kadr, Poltext, Warszawa 2000;
 12. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007;
 13. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa/Łódź 2001;
 14. Poznańska K., Formy transferu technologii w krajach wysoko rozwiniętych i możliwości ich wykorzystania w gospodarce polskiej, [w:] Poznańska K. (red.), Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001;
 15. Robertson T. S., Gatignon H., Technology development mode: A transaction cost conceptualization, "Strategie Management Journal" Summer 1998, Vol. 19;
 16. Sólvell Ó., Birkinshaw J., Multinational Enterprises and the Knowledge Economy: Leveraging Global Practises, [w:] Dunning J. H. (ed.), Regions, Globalization, and the Knowledge-Based Economy, Oxford University Press, Oxford/New York 2000;
 17. Zanfei A., Transnational firms and the changing organisation of innovative activities, "Cambridge Journal of Economics" September 2000, Vol. 24, Iss. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu