BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matusiak Krzysztof B. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Transfer technologii i usługi proinnowacyjne w parkach technologicznych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 28, s. 201-216, bibliogr.14 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008
Słowa kluczowe
Transfer technologii, Rozwój technologiczny, Usługi, Innowacje w usługach
Technology transfer (TT), Technological development, Services, Innovations in services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Park technologiczny musi być wkomponowany w regionalny system innowacyjny, a w szczególności system wspierania innowacyjności przedsiębiorstw i transferu technologii. System wsparcia nowych firm technologicznych i transferu technologii musi oferować przyszłym przedsiębiorcom i nowym firmom wsparcie w postaci usług odpowiadających na potrzeby firm, zależne od etapu rozwoju na jakim się one znajdują i specyfiki branży, w jakiej funkcjonują. Rolą parku technologicznego jest oferowanieusług specjalistycznych na etapie preinkubacji, inkubacji, rozwoju i dojrzałości przedsiębiorstwa, jak również w okresie ekspansji. Obszary funkcjonowania parku muszą ściśle odpowiadać fazom rozwoju przedsiębiorstwa, tak aby móc dostarczać usług, które są adekwatne do potrzeb przedsiębiorców na każdym etapie ich rozwoju(fragment tekstu)

An important phenomenon of the rising "knowledge-based economy" is the presence of numerous institutional forms of influencing the innovation processes in the socio - economic life. Among these institutions, the technological parks deserve a particular attention. The main objective of the technological park is to create an innovationoriented environment linking science and business in order to transform knowledge into new products and services. What determines a given park's reputation and success is the park's rich offer of services ranging from infrastructure (including laboratories), technology transfer tools to financial support. However, the proinnovative services are the most complicated and difficult element of every active technological park. In practice most of the parks, both in Poland and worldwide, do not offer truły proinnovative services - their sen/ices are, unfortunately, either only declarations or relatively poor technological offers. The lack of a consistently pursued strategy aimed at creating and offering a sophisticated portfolio of the proinnovative services results in "the ending" of a given park's development at the level of a so-called industrial or business park, i.e. at the level of an attractive and well equipped location. If such a variant is adopted, building of innovative functions of the park is simply abandoned or minimized. It begins with continually decreased cooperation with the scientific community and with decrease in technology transfer activities. These moves are followed by giving up investments in incubator functions as they appear to be Iow profitable and high-risk ones to perform. Such a scenario for a park's development is common to many parks worldwide(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Fabrowska P., Kozdęba D., Mackiewicz M., Michorowska B., Moniszka A., Szerenos A., Tamowicz P., Węcławska D., Wojnicka E., Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Wyniki badania, PARP/ECORYS, Warszawa 2008;
 2. Facts and Figures of Science and Technology Parks in the Word, IASP General Survey 2006-2007;
 3. Fukugawa N., Science parks in Japan and their value-added contributions to new technology-based firms. "International Journal of Industrial Organiziation" 2006, nr 24;
 4. Głodek P., Transfer Technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, (I) Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, STIM, Warszawa, 2006;
 5. Guliński J., Oferta usług w parkach technologicznych [w:] K.B. Matusiak, A. Bąkowski (red.) Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, PARP, Warszawa 2008;
 6. Lófsten H., Lindelof P., Science parks and the growth of new technology-based firms. Academic - industry links, innovation and markets, "Research Policy" 2002, nr 31;
 7. Marciniec B. M., Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2007;
 8. Matusiak K. B., Wpływ parków technologicznych na rozwój ekonomiczno-społeczny [w:] Matusiak K. B., Bąkowski A. (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, PARP, Warszawa 2008;
 9. Matusiak K. B. (red.), Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, wyd. II poprawione, PARP, Warszawa 2008;
 10. Matusiak K. B., Organizacja współpracy nauki z biznesem jako strategiczne wyzwanie początku XXI wieku [w:] A. Herman, K. Poznańska (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, t. III, SGH, Warszawa 2008;
 11. Matusiak K. B., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport SOOIPP, Poznań/Łódź/Kielce 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu