BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola strategii rozwoju w procesie zarządzania parkiem naukowo-technologicznym
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 28, s. 231-241, rys.,tab., bibliogr.8 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Park nauki i technologii, Rozwój
Management, Science and Technology Park, Development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej obserwujemy na terenie naszego kraju szybki rozwój ośrodków innowacji, w tym parków naukowo-technologicznych, powstałych głównie w wyniku dostępności funduszy strukturalnych przeznaczonych na wzrost konkurencyjności gospodarki. Parki naukowo-technologiczne stanowią bowiem miejsce stymulowania procesów innowacyjnych. Instytucje otoczenia biznesu (ośrodki proinnowacyjne), łączące sferę nauki z gospodarką, niewątpliwie stanowią integralną część gospodarki opartej na wiedzy, a ich obecność staje się coraz bardziej zauważalna i doceniana przez otoczenie. Środowisko naukowe, samorządowe oraz biznesu zaczyna dowierzać, iż tego typu instytucje mogą z powodzeniem funkcjonować w polskich warunkach. Widoczny jest również wzrost zainteresowania działalnością proinnowacyjną ze strony przedsiębiorstw. Ważnym zjawiskiem, szczególnie w aspekcie regionalnym, konsolidującym środowiska wsparcia biznesowego są prace nad wdrażaniem regionalnych strategii innowacji. Efektywne zarządzanie parkiem technologicznym, zarówno to strategiczne, jak i bieżące, jest kluczowym czynnikiem jego sukcesu. Wśród najczęściej wyznaczonych celów funkcjonowania parków można wymienić: zapewnienie dogodnych warunków rozwojowych firmom technologicznym, umożliwienie lepszej współpracy świata nauki i biznesu oraz wsparcie rozwoju gospodarczego regionu. Każda organizacja, niezależnie od specyfiki działa na określonym rynku, do którego powinna w sposób ciągły dostosowywać się ze względu na zmieniające się otoczenie. Z racji zachodzących w coraz szybszym tempie zmian na rynku, w tym globalizacji, strategiczne myślenie oraz budowa strategii rozwoju jest konieczna w celu utrzymania silnej pozycji oraz pozytywnego wizerunku parku naukowo-technologicznego. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie roli jaką odgrywa strategia rozwoju w nowoczesnym zarządzaniu oraz jej znaczenia dla konkurencyjności parku naukowo-technologicznego.(fragment tekstu)

Since Poland's accession to the European Union, the dynamie growth has taken place in the technology park sector. The development of technology parks in Poland is the direct result of the availability of the EU Structural Funds. A technology and science park is a proper territorial organization where the potential concentration of specific knowledge and high level professionals could guarantee, along with its good management and high quality services, an authentic enclave of permanent innovation. Technology parks play a vital role as intermediaries of innovation development, entrepreneurship and an economic growth. Innovations are the most powerful tools for inereasing an enterprise's efficiency. This article covers all the main issues connected to strategy in science and technology parks(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Obłój K., Strategia organizacji, W poszukiwaniu trwałej strategii organizacyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001;
  2. Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP), General Survey 2007;
  3. Marciniec B. M., Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007;
  4. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993;
  5. Benchmarking parków technologicznych w Polsce, Wyniki Badania, red. Zespół Ecorys Polska, Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa 2008;
  6. Matusiak K. M. (red.), Raport Roczny SOOIP 2007 Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Łódź 2007;
  7. www.iasp.ws;
  8. www.ukspa.org.uk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu