BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawasz Edward (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wybrane problemy realizacji polityki innowacyjnej w regionie łódzkim
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 28, s. 269-278, rys.,tab., bibliogr.19 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Realizacja inwestycji
Innovation policy, Realisation of investments
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Polityka innowacyjna w Polsce nie jest stricte sformalizowana na poziomie krajowym. Aktualnie funkcjonujący model krajowej polityki innowacyjnej jest utożsamiany przez przedstawicieli administracji z polityką naukową. Sytuacja, w której Ministerstwo Gospodarki koordynuje politykę innowacyjną państwa, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ją finansuje, dodatkowo skutkuje brakiem koordynacji działań w zakresie jej stymulowania2. W rezultacie brakuje obecnie programów wspierających działalność B+R i skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorstw. Znana jest natomiast koncepcja strategicznego myślenia o odpowiedniej polityce innowacyjnej jako kluczowym czynniku warunkującym konkurencyjność gospodarki, co zostało wyraźnie zasygnalizowane w trzech dokumentach i programach rządowych, a mianowicie "Założeniach polityki innowacyjnej państwa do 2002 roku"3, programie "Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku"1 oraz najnowszym dokumencie "Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013", przedstawionym we wrześniu 2006 roku5. Ten ostatni dokument zawiera ocenę stanu innowacyjności polskiej gospodarki oraz rekomenduje kierunki działań, których wdrożenie umożliwi stworzenie gospodarki opartej na wiedzy z wysoko innowacyjnymi przedsiębiorstwami. Zgodnie z przyjętymi założeniami, realizacja polityki innowacyjnej zapisanej w tym dokumencie powinna przyczynić się do zbudowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy.(fragment tekstu)

Innovation policy in the Lodź region is generally described in economical analyses, studies as well as development plans and strategies. Assessments of innovation policy in the Lodź region are not very equivocal. Strengths of this policy are activities maintained to support innovations in business. The lower rate in our research was achieved by initiatives prepared especially for target groups, promotion of innovation and new activities, policy auditing and research in the field of innovations. Institutional classes which support the regional innovation are properly developed in the context of their large number, but the true weakness is the unnecessary concentration of these institutions, which support entrepreneurship and innovation, in the Lodź agglomeration as well as individualism and competition between them.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Chabbal R., Characteristics of Innovation: Policies, Namely for SMEs, w: "Science, Technology, Industry", 16/1995, s. 106;
 2. Gajewski M., Szczucki J., Rozwój usług realizowanych przez ośrodki Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pentor-PAG Uniconsult, Warszawa 2006;
 3. Babińska M., Usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu a rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstw (na przykładzie regionu łódzkiego), w: Nauka-Innowacje- Gospodarka, SOOIPP Annual 2007, Zeszyty Naukowe nr 480, Ekonomiczne Problemy Usług nr 13, Szczecin 2007;
 4. Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005;
 5. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006;
 6. Matusiak K. B., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. SOOIPP Raport - 2007, SOOIPP, Łódź/Kielce/Poznań 2007;
 7. Matusiak K. B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, polityka i instytucje, Instytut Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom - Łódź 2006;
 8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski, Łódź 2006;
 9. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS (2005-2013), Urząd Marszałkowski 2004;
 10. Rogut A., Piasecki B., Regional Innovation Strategy for the Łódź Province RSI LORIS PLUS, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2008;
 11. Lundstrom A., Almerud M., Stevenson L., Entrepreneurship and Innovation Policies. Analysies measuring in European cuntries, Swedish Foundation For Smali Business Research, Orebro 2008;
 12. Stawasz E., Innowacje, a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999;
 13. Stawasz E. (red.) Entrepreneurship and Innovation in Poland. Report, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Łódź, lipiec 2007, maszynopis powielony;
 14. Stawasz E., Kornecki J., Lisowska R., Ropęga J, Entrepreneurship and Innovation Policy in European Countries. The Case of Poland. Report, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Łódź, sierpień 2007;
 15. Strategia rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007-2020, Urząd Marszałkowski, Łódź 2006;
 16. Uchwała Nr IX/155/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2007 roku;
 17. Założenia polityki innowacyjnej państwa do 2002 roku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 1999;
 18. Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku", Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000;
 19. Żołnierski A. (red.), Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport, PARP, Warszawa 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu