BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowakowska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki), Przygodzki Zbigniew (Uniwersytet Łódzki), Sokołowicz Mariusz E. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Stan rozwoju klastrów w Polsce w ujęciu regionalnym
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 28, s. 279-294, rys.,tab., bibliogr.13 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008
Słowa kluczowe
Klastry, Rozwój
Business cluster, Development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Klastry stanowią niewątpliwie jedno z istotnych ogniw wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Ze względu na swą organizację (partnerstwo i współpracę wielu członków z różnych środowisk), stają się często jedyną płaszczyzną łączącą dotąd izolowane w polskich warunkach światy: świat nauki, świat administracji publicznej z gospodarką, przy współudziale instytucji otoczenia biznesu. Ważne jest zatem aby taką współpracę rozwijać i promować. Jak należy ocenić w tym kontekście stan i rozwój klastrów w Polsce? Można zaryzykować wniosek, że liczba i potencjał polskich klastrów są adekwatne do nakładu, jaki został poczyniony w tym zakresie. Jakość polityki proklastrowej odzwierciedla poziom organizacji lokalnych i regionalnych środowisk przedsiębiorczości. Wciąż potrzebują one oddolnych, pierwotnych impulsów, aby wprawić system (klaster) w proces samoorganizacji, ponieważ taką właśnie zdolność posiada dobrze funkcjonujący klaster(fragment tekstu)

More and more often, clusters are perceived as effective tools of development policy in Europę and the rest of the world. They are important for industrial, innovative as well as regional development policies. In Poland, a history of clusters policy remains relatively short. First governmental conferences concerning cluster issues were organized by OECD in 2000. However, sińce that time the clusters policy has become more and more substantial at both governmental and regional level. There is no doubt that clusters can contribute to competitiveness and innovativeness of the Polish economy as well. Their characteristics, such as a partnership-oriented view or multilateral and territorially-embedded cooperation, often become an important platform, where hitherto isolated: the world of science, the world of public sector and the world of enterprises meet together. Thus, support and promotion of cluster initiatives remain very important development policy issues. Following these aspects, in October and November 2008, research aimed at creating a complex map of clusters in Poland, was conducted. It has led to identification of 47 currently existing clusters and 74 new cluster initiatives dispersed throughout the country. Moreover, 20 virtual (existing only in documents) clusters were identified. Finally, there were also 9 projects using the name "cluster" but not fulfilling definition criteria. The research has also revealed a regional and sectoral variability of clusters (initiatives of both traditional and innovative sectors of the economy existing in Polish regions). This paper is a complex review of the research results as well as its methodological issues. The knowledge provided by this research can be useful for creating more effective tools of the cluster policy in Poland and in Europę.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Maillat D., Bataini S-H., Competitivite des systemes territoriaux de production: le role du milieu, Communication pour le XXXVIIIe Collogue annuel de I' ASRDLF;
 2. Cygier J., Kooperencja - Nowy typ relacji miedzy konkurentami, Organizacja i Kierowanie Nr 2(128), 2007;
 3. Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005;
 4. Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001;
 5. Hsaini A., Le depassement des economies d'agglomeration comme seules sources explicatives de l'efficacite des systemes de production territorialises, Revue d'Economie Regionale et Urbaine n° 2-2000, s, 218-219;
 6. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo DIFIN, 2008;
 7. Góra J., Dynamika klastra: zarys teorii i metodyka badań, Wyższa Szkoła Handlowa, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2008;
 8. Plawgo B. (red.), Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, Raport, Warszawa, grudzień 2007;
 9. Gancarczyk J., Gancarczyk M., Konkurencyjność skupisk przemysłu (clusters) - od korzyści zewnętrznych do korzyści sieci, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2-3/2002;
 10. Szymoniuk B., Partnerstwo klastrów gospodarczych: szansa dla europejskich regionów peryferyjnych, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, 2008;
 11. Jewtuchowicz, Z. Przygodzki, Rozwój klastrów w regionie łódzkim. Wspieranie rozwoju klastra warzywno-owocowego i klastra mięsnego, Analiza klastrowa w ramach projektu LORIS PLUS 6 Programu Ramowego UE. Raport 2006 r., materiały niepublikowane, Łódź 2006;
 12. Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007;
 13. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Polityka wspierania klastrów, Niebieskie księgi, Rekomendacje nr 11, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu