BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Feltynowski Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ocena zdolności innowacyjnej regionu łódzkiego przy użyciu wskaźników syntetycznych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 28, s. 295-302, rys.,tab., bibliogr.10 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008
Słowa kluczowe
Innowacje, Modele wskaźnikowe
Innovations, Indicator models
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Rozwój regionalny determinowany jest wzrostem gospodarczym regionu, czyli zwiększeniem produkcji dóbr i usług wskutek zwiększenia wykorzystywanych czynników produkcji oraz poprawy ich efektywności. Ilościowym zmianom produkcji powinny towarzyszyć zmiany jakościowe i strukturalne. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że podstawą rozwoju społeczno - gospodarczego staje się innowacja, która ma kompleksowy charakter i odnosi się do zjawisk technicznych, ekonomicznych i społecznych. Wysoka innowacyjność sektora przedsiębiorstw przekłada się na wyższy stopień innowacyjności w odniesieniu regionalnym oraz krajowym. Nie jest to jednak jedyna zmienna warunkująca rozwój, który warunkowany jest również przez inne czynniki, które wpływają na wyniki gospodarcze np. system prawny, nieformalne instytucje zawierające kulturę, kapitał społeczny, infrastrukturę czy bogactwa naturalne(fragment tekstu)

The regional development is being determined with the economical growth of region, that is with increasing the production of goods and sen/ices as a result of growth in used production factors and improvements to its effectiveness. Quantitative changes should be a result of the production quality and structural changes. In the literature on this subject it is pointed out that the basis of the socio-economic development is every kind of innovation. The article is an attempt of the presentation of the innovative ability of the Łódź province against the background of the Polish regions with methods belonging to methods of the multidimensional comparative analysis. To allow synthetic indicators to be introduced, this way can afford to create the ranking of provinces in terms of innovative abilities and to determine whether the suggested methods are giving similarity of estimating in particular in the case of the Łódź region.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Kukliński A., W sprawie programu badań naukowych i szkolenia kadr w zakresie gospodarki przestrzennej [w:] Kukliński A., Zdrojewski E. Z. (red.), Gospodarka przestrzenna morska i regionalna, KPZK PAN, Warszawa 1982;
  2. Kosiedowski W., Wprowadzenie do teorii i praktyki rozwoju regionalnego lokalnego [w:] Kosiedowski W. (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2005;
  3. Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960;
  4. Gossling T., Rutten R., Innovation in Regions [w:] European Planning Studies, luty 2007 Vol. 15 Issue 2, EBSCO Academic Search Premier;
  5. Suorsa K., Regionality, innovation policy and peripheral regions in Finland, Sweden and Norway [w:] Fennia, 2007, Vol. 185 Issue 1, EBSCO Academic Search Premier;
  6. Obrębalski M., Mierniki rozwoju regionalnego [w:] Strahl D (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006;
  7. Chmielewski R., Sektor badawczo-rozwojowy w Wielkopolsce a innowacyjność regionu [w:] Gaczek W. M. (red.), Innowacje w rozwoju regionu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005;
  8. Gaczek W. M., Komorowski J. W., Kapitał ludzki i społeczny regionu jako element rozwoju gospodarki [w:] Gaczek W. M. (red.), Innowacje w rozwoju regionu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005;
  9. Parysek J. J., Wojtasiewicz L., Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, Studia KPZK PAN Tom LXIX, PWN, Warszawa 1979;
  10. Runge J, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu