BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laskowska-Rutkowska Aleksandra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Innowacje w sektorze usług w krajach Unii Europejskiej - polityka i status quo
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 28, s. 343-354, rys.,tab., bibliogr.10 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008
Słowa kluczowe
Innowacje, Sektor usług
Innovations, Services sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wzrost ekonomiczny, wzrost dochodów oraz postęp technologiczny przyczyniły się do szybkiego rozwoju przedsiębiorstw z sektora usług. Zgodnie z prognozami, trend ten będzie się utrzymywał.1 Generalnie sprawdza się zasada: im wyżej rozwinięta gospodarka danego kraju, tym wyższy udział usług w tworzeniu Dochodu Narodowego Brutto. Tempo wzrostu sektora usług prześcignęło tempo ogólnego wzrostu ekonomicznego w krajach OECD. Również w krajach Unii Europejskiej usługom przypada istotna rola: 70% wartości dodanej w gospodarce Unii Europejskiej powstaje w sektorze usług. Z danych wynika, że 50% wartości dodanej jest generowanych przez "usługi rynkowe", a 20% przez usługi publiczne.(fragment tekstu)

This paper concentrates on policy of supporting innovation in services in the UE and in Poland. It contains short characteristics of services and innovation. This paper is aimed at: - presenting the main elements of the European Union innovation policy in services, - picturing the role of services in Poland's innovation policy.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Armbruster H., Korner E., Lay G., at all, Patterns of Organisational Change in European Industry (PORCH), Finał Report, Karlsruhe, August 2006;
  2. Chapman R. L., Soosay C., Innovation in logistic services and the new business model. A conceptual framework. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 33, No. 7, 2003;
  3. Comission Staff Working Dokument, Towards a European strategy In suport of innovation In services: Challenges and key issues for futurę actions. Comission of the European Communities, Brussels, 27.07.2007;
  4. Dzierżanowski M,, Rybacka M., Szulika S., Inwestycje polskich przedsiębiorstw w nowoczesne technologie - przegląd opracowań, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2007;
  5. Goldhar J., Braunstein Y., Berg D., Services innovation in the 21st century: it all begins with defining services vs. products and factory vs.service operations, UC Berkeley - Tekes Service Innovation Conference, April 26-28 2007;
  6. http:// cordis.europą.eu;
  7. Kanerva M., Hollanders H. and Arundel A., 2006 Trendchart report: Can we measure and compare innovation In services?, Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology, June 8, 2006;
  8. Lichniak I., Godlewska-Majkowska H., Bartoszczuk P., Komor A., Żelazko B., Procesy zmian strukturalnych w polskiej gospodarce. Perspektywa tworzenia gospodarki usług, SGH, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Przedsiębiorstwa, Warszawa, październik 2007;
  9. Ministerstwo Gospodarki, Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007- 2013, Warszawa, 19 sierpnia 2006;
  10. Shankar V., Berry L. L., Dotzel T., Creating and managing hybryd innovations. UC Berkeley-Tekes Service Innovation Conference, April 26-28 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu