BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzempała Joanna (Laskowska-Rutkowska), Rzempała Artur (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Rola innowacji w procesie zarządzania kapitałem intelektualnym
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 28, s. 355-364, rys., bibliogr.16 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008
Słowa kluczowe
Innowacje, Zarządzanie, Kapitał intelektualny
Innovations, Management, Intellectual capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
wykorzystać istniejące na całym świecie nowatorskie rozwiązania technologiczne. Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia i struktury kapitału intelektualnego jako zasobu, który odgrywa coraz większą rolę w praktyce życia gospodarczego. Obecnie coraz częściej podkreśla się, że prawdziwa wartość przedsiębiorstwa tkwi w jej niematerialnych zasobach, takich jak wiedza i umiejętności pracowników, zadowolenie klientów, innowacyjność produktów i systemów zarządzania. Artykuł w szczególności koncentruje się na innowacyjności, jako tym elemencie kapitału intelektualnego, który w decydującym stopniu przyczynia się do uzyskania pozycji konkurencyjnej(fragment tekstu)

The article presents the role of innovation in management of intellectual capital. The paper describes the idea of innovation capital as an element influencing a company's competitive advantage. Various definitions of intellectual capital are discussed according to the one of which the following elements may be distinguished: • labour capital, including the knowledge of individual employees which affects the possibilities of meeting clients' needs; • structural capital, including processes and working practices already implemented at the company and just capital of innovation, • market capital, including relationship with a client. The capital of innovation has influence on the increase of a company's value and its market rivalry(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M., Stuzyna J, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001;
 2. Chesbrough H. W., Sezamie innowacji otwórz się, Harvard Business Review, nr 10, 2003;
 3. Davila T., Epstein M. J., Shelton R., Making Innovation Work. How to manage it, measure it, and profit from it, Wharton School Publishing, 2006;
 4. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Zarządzanie wiedzą Warszawa 2003;
 5. Edvinsson L., Deve!oping Intellectual Capital at Skandia, "Long Rangę Planning" 1997, No. 3;
 6. Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał Intelektualny, WN PWN, Warszawa 2001;
 7. Hargadon R., Sutton R. I., Twoja Firma też może stać się fabryką innowacji, Harvard Business Review, nr 9, 2003;
 8. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996;
 9. Materiały konferencyjne: "Wpływ zasobów informacyjnych na wartość firmy. VALUE 2003", Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2003;
 10. Nauka i Technika w 2006 roku, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2008;
 11. Wachowiak P. (red.), Pomiar kapitału intelektualnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005;
 12. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, konkurencja, technologia informacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź 2001;
 13. Patalas J., Kłos S., Stryjski S., Ocena efektywności wdrożeń systemów klasy ERP w MSP, [w:] Knosala R. (red.) Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005;
 14. Rudnicki J., Siuta B., Zarządzanie wiedzą w procesach innowacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych, Zarządzanie Przedsiębiorstwem nr 2 (2008);
 15. Skrzypek E., Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, "Problemy Jakości", nr 11/1999;
 16. Wrzosek W., Przewaga konkurencyjna. "Marketing i rynek" nr 7/1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu