BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ornowski Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kształtowanie kultury innowacyjnej na przykładzie Telekomunikacji Polskiej
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 28, s. 381-390, bibliogr.15 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008
Słowa kluczowe
Kultura, Innowacyjność, Rynek telekomunikacyjny
Culture, Innovative character, Telecommunication market
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówione zostaną działania wspierające innowacyjność, które były i są podejmowane w spółkach Grupy Telekomunikacji Polskiej na przestrzeni ostatnich kilku lat. W pierwszej części scharakteryzowano firmę, w kontekście jej historii i otoczenia. Określono również czynniki, które wpływają na to, że zajmuje się ona problematyką innowacyjności. Następnie przedstawiono podstawowe założenia modelu zarządzania innowacjami, który opracowano na potrzeby TP. W dalszej kolejności wymieniono najważniejsze działania, jakie podjęto w ramach przyjętego modelu.(fragment tekstu)

The liberated market of telecommunication services, growing pressure from other competitors and increasing needs of customers cause that even an incumbent telecom operator has to put innovation in the first place. Telekomunikacja Polska, the biggest operator in Poland, makes every effort to change its organization culture toward bigger innovativeness. The article presents the current situation in that company in the field of innovation acceleration. Basic elements of an innovation model, which was developed inside the firm a few years ago, were listed and the main activities done so far were described. At the end, the main factors which may shape the futurę approach of the company to the subject of innovativeness were mentioned(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Portal korporacyjny TePeNet: O firmie, Historia TP (publikacja wewnętrzna Grupy TP);
 2. www.tp-ir.pl : TP GROUP ANNUAL REPORT 2007;
 3. www.francetelecom.com: 2008 First half Management report;
 4. Model zarządzania innowacjami, Raport końcowy (dokument wewnętrzny Grupy TP), Warszawa, 13.11.2004;
 5. Nowak W., Pion Centrum Badawczo-Rozwojowe (TP R&D): KLIMAT INNOWACYJNY TP '2007, Diagnoza wybranych czynników i stan pożądany w ocenie pracowników firmy (dokument wewnętrzny Grupy TP), Warszawa, czerwiec 2008;
 6. Innovation Management and Integration Unit, TP R&D: Innovation Management, Innovations in TPG (dokument wewnętrzny Grupy TP), Warsaw, 26th of May 2008;
 7. Ekiel J., Pion Centrum Badawczo-Rozwojowe (TP R&D): Software Quality Assurance Center (dokument wewnętrzny Grupy TP);
 8. Warsztaty "telefon dla niewidomych" z udziałem osób niewidomych, Politechniki Łódzkiej i TP R&D (dokument wewnętrzny Grupy TP), Łódź, 30-31.07.2008;
 9. Łukasz Olszewski: Cenna wiedza klientów, Teletrendy, magazyn pracowników Grupy TP, Numer 3 (8), kwiecień 2008;
 10. Jaksa-Pliszka D., Kraina Kwitnącej Innowacyjności, Teletrendy, magazyn pracowników Grupy TP, Numer 5 (10), czerwiec 2008;
 11. Kruszewska M., Wespół w zespół, Manager Magazin, Numer 11 (34), listopad 2007;
 12. Urząd Komunikacji Elektronicznej: Strategia regulacyjna Prezesa UKE na lata 2008-2010, Warszawa, 2008;
 13. Urząd Komunikacji Elektronicznej: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2007 roku, Warszawa, kwiecień 2008;
 14. Kończyński A., Pion Centrum Badawczo-Rozwojowe (TP R&D): Organizacja procesu ATTM w TP R&D (dokument wewnętrzny Grupy TP);
 15. Biuro TTM GK TP, Główne zadania i zakres odpowiedzialności (dokument wewnętrzny Grupy TP), Warszawa, 18.10.2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu