BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk-Filipek Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie produkcji mięsa wołowego w Polsce
Regional Differences in Beff Meat Production in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 24-28, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie regionalne, Produkcja mięsa, Mięso wołowe
Regional diversity, Production of meat, Beef meat
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek mięsa w Polsce nie jest jednorodny. Zmiany gospodarcze zachodzące w ciągu ostatnich dwudziestu lat doprowadziły do wyraźnego wyodrębnienia się rynku żywca i mięsa, a w jego obrębie kilku subrynków: żywca wołowego i cielęcego, żywca wieprzowego, drobiu i innych. W Polsce występuje regionalne zróżnicowanie produkcji mięsa spowodowane tradycją, uwarunkowaniami rynkowymi i pozarynkowymi. W artykule wskazano podstawowe różnice regionalne w wielkości i strukturze produkcji mięsa wołowego. (abstrakt oryginalny)

Meat market in Poland is not homogeneous. Economic changes taking place in the last twenty years have led to the emergence of a clear market for live cattle and meat, and within it a few submarkets - beef and veal - pork - poultry and others. In Poland there is regional variation due to the tradition of meat production, market conditions and out of the market. In the present study indicated the fundamental regional differences in the size and structure of beef production in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2009 r. 2010: GUS, Warszawa.
  2. Skup i ceny produktów rolnych w 2009 r. 2010: GUS, Warszawa.
  3. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2009 roku. 2009: GUS, Warszawa.
  4. Wysocki F., Waloch R. 2007: Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczych surowców zwierzęcych i ich przetwórstwa. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu