BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berbeka Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wyniki produkcyjno-ekonomiczne indywidualnych gospodarstw rolnych położonych w regionie sudeckim
Economic and Production Aspects of Individual Agricultural Farms Located in Sudety Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 29-33, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Dochody rolnicze, Wyniki badań
Arable farm, Agricultural production, Farm household income, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań ankietowych 30 gospodarstw dolnośląskich położonych w rejonie sudeckim o profilu produkcji zarówno roślinnym, jak i zwierzęcym. Celem badań było określenie podstawowych wyników produkcyjno-ekonomicznych. Ponadto, określono poziom wsparcia finansowego kierowanego kanałami pozarynkowymi dla gospodarstw rolnych. (abstrakt oryginalny)

The results of questionnaire investigations conducted in 30 Lower Silesian farms with plant and animal profile of production located on Sudety Region has been presented. The aim of the study was evaluation of basic economic and production aspects. Moreover the level of support within non market channels to the farms has been described as a share of selected income categories. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czarnecki A. 2005: Obszary wiejskie, urbanizacja wsi, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo wielofunkcyjne - przegląd. [W:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich (red. A. Rosner). IRWiR PAN, Warszawa.
  2. Józwiak W., Mirkowska Z. 2006: Zdolność polskich gospodarstw rolnych do konkurowania. Wieś i Rolnictwo 3/2006.
  3. Stelmachowski A. (red.) 2003: Prawo rolne. Wyd. Prawnicze Lewis Nexis, Warszawa, 42.
  4. Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2006, 2007 (red. A. Skarżyńska). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. Dodatek do zeszytu 3, 103, 111, 116, 122.
  5. Zegar J., Goraj L., Floriańczyk Z. 2009: Dochody rolników w roku 2008 na tle lat poprzednich. [W:]: Analiza produkcyjno-ekonomiczna rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2008 roku (red. A. Kowalski). Warszawa, 82.
  6. Ziętara W. 2005: Ekonomiczne aspekty produkcji mleka w Polsce. Maszynopis w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych, SGGW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu