BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rozwój handlu wewnętrznego wobec wyzwań regionalnych i globalnych w Polsce
Development of Internal Market in the Face of Regional and Global Challenges in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 40-44, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój handlu, Handel wewnętrzny, Globalizacja, Żywność
Trade development, Domestic trade, Globalization, Food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą przedstawienia zmian zachodzących w poziomie i strukturze handlu wewnętrznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Omawia dotychczasowe, jak i potencjalne miejsca sprzedaży produktów wysokiej jakości o regionalnym i tradycyjnym charakterze, których rynek jest w początkowej fazie tworzenia. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to present situation and the level and structure of the internal market in Poland after of connecting the European Union. It describes past and future potential places of sale traditional and regional food in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowska A. 2008: Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych. Zesz. Nauk. SGGW, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 72, 145-160.
 2. Borowska A. 2010: Uwarunkowania ekonomiczne i pozaekonomiczne produkcji żywności wysokiej jakości w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.
 3. Do końca roku z mapy Polski zniknie 4 tys. małych sklepów. [www.dlahandlu.pl], 10.11.2010.
 4. Domański T. 2005: Strategie rozwoju handlu. PWE, Warszawa.
 5. Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2010. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011-2013. Raport PMR na 4 kwartał 2010 (Poland Retail Report Q4 2010) przygotowanego przez brytyjską firmę badawczą BMI.
 6. Jakie szanse mają małe sklepy? [www.egospodarka.pl], 13.11.2010.
 7. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. 2002: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa, 142.
 8. Kubacka D. Dzięki sieciom handlowym do 2013 r. rynek spożywczy w Polsce wzrośnie o ok. 40 mld zł. [www.portalspozywczy.pl], [www.portfel.pl].
 9. Michalski E.2007: Marketing. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa, Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerine R.A., Rudelius W. Marketing. Dom Wydawniczy AB.
 10. Pokorska B., Maleszyk E. 2002: Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym. PWE, Warszawa, 9.
 11. Russak G. 2005: Idea produktów regionalnych i lokalnych w Unii Europejskiej. [W:] (red. M. Gąsiorowski). O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia. Fundacja Fundusz Współpracy. Warszawa, 2005, 64.
 12. Rutkowski I. P. 2007: Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania. PWE, Warszawa.
 13. Strużycki M. (praca zbiorowa pod red. nauk.) 1996: Globalizacja handlu w Polsce. Szanse i zagrożenia. IRWiK, Warszawa.
 14. Trojanowicz P. 2010: Pozycja, perspektywy rozwoju i kierunku zmian rynku zagęszczonych soków owocowych w Polsce. [W:] XV Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu. Wyd. ISK, Grójec, 81.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu