BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krasowicz Stanisław (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Możliwości rozwoju różnych systemów rolniczych w Polsce
The Possibilities for Development of Different Agricultural Systems in Poland
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 4, s. 110-121, bibliogr. 29 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Rolnictwo zrównoważone, Rozwój zrównoważony, Badania empiryczne
Sustainable agriculture, Sustainable development, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę oceny możliwości rozwoju różnych systemów rolniczych w Polsce. Analizę przeprowadzono z punktu widzenia możliwości zrealizowania celów rozwoju zrównoważonego. Poza danymi z literatury wykorzystano wyniki badań IUNG-PIB w Puławach. Stwierdzono, że systemem dominującym w Polsce i uzasadnionym aktualną sytuacją produkcyjno-ekonomiczną powinno być rolnictwo zrównoważone. (abstrakt oryginalny)

The possibilities for the development of different agricultural systems in Poland have been recently often evaluated. Though, a question needs to be posed: what character should Polish agriculture have: industrial, sustainable or ecological? The results of the long-term research on environment and agricultural engineering carried out at the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute in Puławy and the data of the Central Statistical Office were used to point out the principal conditions affecting the achievement of the production, economic, social and ecological goals. The sustainable system, described by a number of features, served as the basis for comparison. It was found that all three systems under study could coexist in Poland. However, due to the present natural, agricultural, social, economic and ecological conditions, it is the sustainable system that should prevail. The possibilities for the development of the systems need to be also evaluated from the point of view of regional differentiation of agriculture. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Duer I., Fotyma M., Madej A. 2004: Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. MRiRW, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 2. Faber A. 2001: Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym Polski. Biul. Inform. IUNG, Puławy, 15. s. 4-9.
 3. Hamm V., Konrad M. 1993: Probleme der Umstellung auf ökologischen Landbau im Ramen des EG - Extensivierung programs. Ökologie und Landbau, 85, s. 9.
 4. Heyland K. V. 1991: Integrierte Pflanzenproduktion. Stuttgart, Ulmer.
 5. Jordan V.W.L. 1992. Opportunities and constrains for integrated farming system. Proc. 2-nd ESA Congress Wawick Univ.318-325.
 6. Józwiak W. 2007: Kondycja ekonomiczna i perspektywy rozwoju różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce. [W:] Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych. Studia i Raporty IUNG-PIB, 7, s. 9-20.
 7. Kaszuba Z. 2008: Perspektywy rozwoju produkcji zbóż w Polsce. Wieś Jutra, 4117, s. 16-18.
 8. Klepacki B. 2007: Niematerialne czynniki rozwoju rolnictwa polskiego. Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z.1, s. 231-235.
 9. Kopiński J., Stalenga J. 2007: Ocena ekonomiczno-organizacyjna grup gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych. [W:] Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych. Studia i Raporty IUNG-PIB, 7, s. 151-169.
 10. Kowalski A. 2009: Czynniki wpływające na kierunki rolnictwa w zmieniającym się świecie. [W:] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. IUNG-PIB Puławy, s. 9-19.
 11. Krasowicz S. 2009: W Polsce powinno dominować rolnictwo zrównoważone. [W:] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. IUNG-PIB Puławy, s. 20-38.
 12. Krasowicz S. 2005: Cechy rolnictwa zrównoważonego. [W:] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. IERiGŻ, Warszawa, 11, s. 23-39.
 13. Krasowicz S., Kopiński J. 2006: Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. IUNG-PIB Puławy, Raporty PIB, 3: 81-99.
 14. Kuś J. 2005: Ekologiczne podstawy integrowanej produkcji roślinnej. Mat. Szkol. IUNG Puławy, LODR Końskowola, s. 101-108.
 15. Kuś J., Krasowicz S., Kopiński J. 2008: Ocena możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw bezinwentarzowych. [W:] Z badań nad rozwojem społecznie zrównoważonym 5. IERiGŻ, Warszawa, s. 11-38.
 16. Kuś J., Stalenga J., Kopiński J., Madej A. 2005: Kompleksowa ocena wybranych gospodarstw ekologicznych w rejonie Brodnicy woj. kujawsko-pomorskie. Raport naukowy, IUNG-PIB, s. 6-43.
 17. Majewski E. 1995: Koncepcja systemu integrowanej produkcji rolniczej. Zag. Ekon. Rol., 6, s. 39-55.
 18. Manteuffel R. 1981: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
 19. Nachtman G. 2008: Ekologiczne gospodarstwa w Polsce i w Niemczech - Analiza porównawcza. Zag. Dor. Rol., 2, s. 50-60.
 20. Niewiadomski W. 1993: Rolnictwo jutra. [W:] Mat. z symp. "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin". ART Olsztyn, s. 9-23.
 21. Runowski H. 2000: Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. Rocz. Nauk. SERiA, t. II, z.l, s. 94-102.
 22. Stuczyński T., Kozyra J. 2007: Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. [W:] Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych. Studia i Raporty. IUNG-PIB, 7, s. 77-115.
 23. Stuczyński T., Terelak H., Kuś J. 2004: Waloryzacja warunków środowiskowych dla potrzeb rozwoju rolnictwa ekologicznego. [W:] Wkład nauk rolniczych w rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Ekofestyn. IUNG Puławy, s. 89-103.
 24. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2007: GUS, Warszawa.
 25. Wilkin J. 2004: Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa. Wieś i Rolnictwo, 2(123).
 26. Woś A. 1998: Rolnictwo zrównoważone. [W:] Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja. Warszawa.
 27. Woś A., Zegar J. S. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa, ss.111.
 28. Zegar J. S. 2005: Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. IERiGŻ, Warszawa, 11, s. 9-22.
 29. Zegar J. S. 2006: Samozaopatrzeniowe gospodarstwa rolne a zrównoważony rozwój rolnictwa.[W:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (3). IERiGŻ PIB Warszawa, 52: 77-102.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu