BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buks Joanna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie produktywności rolnictwa w Polsce w latach 2005-2008
Regional Productivity of Polish Agriculture in the Years 2005-2008
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 45-50, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Produktywność rolnictwa, Zróżnicowanie regionalne, Indeks Fishera
Agriculture productivity, Regional diversity, Fisher index
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę produktywności rolnictwa polskiego w ujęciu regionalnym. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane makroekonomiczne pochodzące z Regionalnych Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RRER) w okresie 2005-2008. W pracy wykorzystano indeksy cen i ilości Fishera, a do wyliczenia zmian produktywności posłużył indeks całkowitej produktywności Hicksa-Moorsteena. (abstrakt oryginalny)

Productivity growth is one of the major determinant of agricultural growth. It was very important to present productivity diversification among individual regions. There were used Fisher price and quantity index, as well Hicks and Moorsteen Total Factor Productivity Index to measured grow productivity. The level of productivity was the highest in: wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie i małopolskie. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Coelli T.J., Prasada Rao D.S., O'Donnell Ch.J., Battese G.E. 2005: An introduction to efficiency and productivity analysis. 2nd Edition, Springer New York, 3.
 2. Fuglie K. 2010: Accelerated productivity growth offsets decline in resource expansion in global agriculture. AmberWaves, 8, 46-51.
 3. Gospodarowicz M, Karwat-Woźniak B. 2009: Zmiany w technikach i organizacji produkcji gospodarstw wysokotowarowych oraz ich wpływ na kondycję ekonomiczną tych jednostek. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 4. Gruda M., Kwasek M. 2010: Metoda DEA w badaniu konkurencyjności celów w polityce rolnej. [W:] Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych (red. J. Pociech). Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 10, Kraków, 225-239.
 5. Grzelak A. 2008: Znaczenie rolnictwa dla kształtowania sytuacji gospodarczej w kraju. Wybrane problemy na podstawie doświadczeń Polski po 1990 roku. Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 1.
 6. Kalińska J., Wrzaszcz T. 2006: Metodologia sporządzania rachunków ekonomicznych dla rolnictwa w Polsce. [W:] Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w ujęciu europejskim i regionalnym (red. Z. Floriańczyk). z. 43, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 9-20.
 7. Krasowicz S., Kopiński J. 2006: Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. Raporty PIB, z. 3, IUNG-PIB Puławy, 81-99.
 8. Kulawik J. 2009a: System monitorowania efektywności i produktywności przedsiębiorstw rolniczych. Zag. Ekon. Rol., z. 3, 33-49.
 9. Kulawik J. 2009b: System monitorowania efektywności i produktywności przedsiębiorstw rolniczych. Zag. Ekon. Rol., z. 3, 33-49b (za Witzke H. 2003: Komparative Kostennachteile: Agrar- und Ernährungsgüterproduktion von Entwicklungsländern im internationalen Wettbewerb. Agrarwirtschaft, Jg. 52, Heft 6).
 10. Pracujący w gospodarce narodowej w 2009 r. 2010: GUS, Warszawa.
 11. Produkt krajowy brutto. Rachunki Regionalne w 2008 r. 2010: GUS, Katowice.
 12. Rusielik R., Świtłyk M. 2009: Zmiany w efektywności technicznej rolnictwa w Polsce w latach 1998-2006. Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 96, z. 3.
 13. Tomczak F. 2004: Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. SGH, Warszawa, 210.
 14. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2009 r. 2009: GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu