BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Targaszewska Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Measurement of Quality of Higher Education in European Union Countries
Źródło
Mathematical Economics, 2012, nr 8(15), s. 135-145, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Analiza porównawcza, Zarządzanie szkolnictwem
Education, Comparative analysis, Education management
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
The paper presents the results of a comparative analysis of the quality of higher education in seventeen member states of the European Union in 2007. The author applies two methods of multivariate analysis. The first one is called Principal Components Analysis and the second is linear ordering. These two methods help assess the similarities and differences between countries and also place countries in order from the best to the worst. The author examines such variables as the organization of higher education and curricula, the governance of higher education institutions and funding. All of these variables influence the quality of higher education.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A Practical Guide. Benchmarking in European Higher Education (2008). ESMU. Brussels.
 2. Bellon B. (2007). Evaluation practices and methodologies: Lessons for university ranking. In: J. Sadlak, L. Nian Cai (Eds.). The World - Class University and Ranking: Aiming Beyond Status. UNESCO - CEPES. Bucharest.
 3. Ciekot K. (2007). Funkcje ewaluacji w zapewnianiu jakości kształcenia w szkołach wyższych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław.
 4. Doroszewicz S. (Ed.) (2011). Metodyka i badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Warszawa
 5. Dziechciarz J. (Ed.) (2003). Ekonometria. Metody, przykłady, zadania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław.
 6. Hazelkorn E., Rankings and The Reshaping of Higher Education, The Battle for World-Class Excellence, Palgrave Macmillan, London 2011.
 7. Jelonek M., Skrzyńska J. (2010). Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym - uwagi wstępne. In: W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed (Eds.). Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera. Kraków.
 8. Mazurek-Łopacińska K. (Ed.) (2009). Proces Boloński w kształtowaniu systemu zapewniania jakości kształcenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław.
 9. Nazarko J., Kuźmicz K., Szubzda E., Urban J. (2008). Ogólna koncepcja benchmarkingu i jego stosowalność w szkolnictwie wyższym. In: J. Woźnicki (Ed.). Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego. Fundacja Rektorów Polskich. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.
 10. Pluta-Olearnik M. (2006). Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
 11. Stanimir A. (Ed.) (2006). Analiza danych marketingowych. Problemy, metody, przykłady. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław.
 12. Stanisz A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. StatSoft Polska, Kraków.
 13. Sztejnberg A. (2008). Doskonalenie usług edukacyjnych. Podstawy pomiaru jakości kształcenia. Wydawnictwo Uniwersytety Opolskiego. Opole.
 14. Targaszewska M. (2011). Analiza porównawcza celów makroekonomicznych partii politycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 163. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław.
 15. Walesiak M., Gatnar E. (Eds.) (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław
 16. Zeithaml V.A., Parasuraman A., Berry L.L. (1990). Delivering quality service: balancing customer perceptions and expectations. Free Press. New York.
 17. (WWW1) www.ec.europa.eu/education/higher-education/doc1320_en.htm#doc (accessed: 20.02.2012).
 18. (WWW2) www.ec.europa.eu/education/higher-education/doc1324_en.htm (accessed: 20.02.2012).
 19. (WWW3) www.oecd.org/document/52/0,3746,en_2649_39263238_45897844_1_1_1_1, 00.html (accessed: 15.05.2011).
 20. (WWW4) www.oecd.org/document/24/0,3746,en_2649_39263238_43586328_1_1_1_1, 00.html (accessed: 15.05.2011).
 21. (WWW5) www.oecd-ilibrary.org (accessed: 15.03.2012).
 22. (WWW6) www.oecd.org/dataoecd/61/36/48631037.pdf (accessed: 15.03.2012).
 23. (WWW7) www.statsoft.com/textbook/principal-components-factor-analysis (accessed: 20.02.2012)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9707
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu