BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiał Wiesław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Otoliński Eugeniusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Rozważania nad potrzebą przemian gospodarstw rolniczych w regionach rozdrobnionych agrarnie
Deliberations on Necessity of Farms' Transformation in the Region of Fragmented Agriculture
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 4, s. 147-154, bibliogr. 10 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Strukturalne przemiany w rolnictwie
Agriculture, Arable farm, Structural changes in agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
W pracy naświetlono kwestię potrzeby przemian w organizacji i funkcjonowaniu gospodarstw rodzinnych w regionach rozdrobnionych agrarnie. Wskazano na potrzebę przełamania stagnacji rolnictwa, tkwiącej w strukturze agrarnej, niekorzystnym rozłogu gruntów, tradycjonalizmie gospodarowania, a także uzależnieniu gospodarstw od szybko zmieniającego się, lecz mało przyjaznego otoczenia rolnictwa. Rozważania odnoszące się do rolnictwa Małopolski mają jednak także szerszy wymiar. (abstrakt oryginalny)

The paper takes into consideration a problem of necessity of organizational and functional transformation of family farms in the regions of fragmented agriculture. The need of overcoming of agriculture stagnation underlining in agrarian structure, unfavorable land layout, traditionalism of farming were pointed out. Also farms dependence on rapidly changing although little friendly agriculture environment was underlined. Deliberations concerning agriculture of the Malopolska region have however wider dimension. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyżewski A., Henisz-Matuszak A. 2006: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Wyd. AE w Poznaniu, s. 20-25.
  2. Kłodziński M. 1999: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa s. 48-56.
  3. Mączyńska E. 2005: Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Materiały i Prace. T. XCII. SGH Warszawa, s. 7-15.
  4. Musiał W. 2008: Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju wiejskich obszarów górskich na przykładzie Karpat. Wieś i Rolnictwo, nr 1(134).
  5. Musiał W. 2007: Dezagraryzacja polskiej wsi - czynniki ekonomiczne, ekologiczne, społeczne i kulturowe. Wieś i Rolnictwo, nr 39(l36).
  6. Otoliński E. 2001: Rozważania nad wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich w Małopolsce. [W:] Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Sesja Naukowa. Zeszyty Naukowe AR, Kraków, nr 78.
  7. Tomczak E 2005: Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. Seria Problemy rozwoju wsi i rolnictwa. IRWiR PAN, Warszawa.
  8. Wilkin J. 2005: Rolnictwo a społeczeństwo - ewolucje funkcji i relacji. Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
  9. Wojtaszek Z. 1998: Granica opłacalności użytkowania rolniczego gruntów marginalnych. Seria Racjonalizacja wykorzystania gleb marginalnych. IERiGŻ, Warszawa.
  10. Woś A. 2004: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa, s. 9-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu