BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowska Urszula (University of Agriculture in Krakow), Żabiński Andrzej (University of Agriculture in Krakow), Mudryk Krzysztof (University of Agriculture in Krakow)
Tytuł
Values of the binding force of common seabuckthorn with a plant
Wartości sił wiązania owoców rokitnika zwyczajnego z rośliną
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 4 (152), s. 213-220, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Badania właściwości fizycznych, Produkcja roślinna
Fruit, Physical properties research, Crop production
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Rokitnik zwyczajny to krzewiasty gatunek rośliny z rodziny oliwkowatych o owocach zasobnych w składniki aktywne biologicznie. Jest wciąż mało rozpowszechniony w Polsce, co związane jest w dużym stopniu z trudnościami zbioru niewielkich i gęsto osadzonych owoców na ciernistych gałęziach. Celem pracy było wyznaczenie i porównanie wartości sił wiązania owoców z pędem dla dwóch odmian rokitnika zwyczajnego, Botaniczeskaja i Augustinka. Materiał badań pochodził z własnej plantacji doświadczalnej. Badania prowadzono na maszynie wytrzymałościowej MTS zrywając owoce z dwóch stref krzewów, środkowej i dolnej. Stwierdzono zależność statystyczną wartości sił wiązania owoców poszczególnych odmian od lat badań, a także umiejscowienia owoców na krzewie. Najsłabiej związane były owoce odmiany Botaniczeskaja zbierane w 2012 roku, charakteryzujące się średnią wartością siły wiązania wynoszącą 1,65 N. Mniejsze wartości sił wiązania dla tej odmiany obserwowano w przypadku owoców znajdujących się w dolnej części krzewu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the effect of selected operating parameters of the two types of orchard sprayers on vertical distribution (expressed as spray percentage share in 50-cm segments) and quantitative changes in the vertical distribution of spray measured on the vertical separator of drops. The study included measurements of the vertical distribution of spray for two different ways of nozzles setting, two types of nozzles and two fan rotation speeds. The vertical distribution of spray depended significantly on spray emission system, the configuration and the type of nozzles and in the slightest degree on the fan rotation speed. The smallest share of liquid fell on the edge segments (≤ 5.22%) and the largest on the middle ones - 29.33%. The change in the configuration of nozzles significantly affected the change in the spray vertical distribution (by the spray displacement between the 50-cm segments). The greatest changes in the vertical distribution of spray - as affected by nozzle configuration change - was observed for the sprayer with the horizontal spray emission with maximum change in one segment of 14.0% (an average of 7 segments: 5.38%).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bochat, A.; Zastempowski, M. (2009). Identyfikacja quasi-statycznej siły cięcia źdźbeł pszenżyta na użytek projektowania nożycowo-palcowych zespołów tnących. Journal of Research and Application in Agriculture Engineering, Vol. 54(2), 15-18.
 2. Cenkowski, R.; Yakimishen, R.; Przybylski, W.E.; Muir. (2006). Quality of extracted sea buckthorn seed and pulp oil. Canadian Biosystems Engineering, 48. 3.9-3.16.
 3. Cheng, J.; Kondo, K.; Suzuki, Y.; Ikeda, Y.; Meng, X.; Umemura, K. (2003). Inhibitory effects of total flavones of Hippophae rhamnoides L. on thrombosis in mouse femoral artery and in vitro platelet aggregation. Life Sci., 72, 2263-2271.
 4. Fu, L.; Su, H.; Li, R.; Cui, Y. (2014). Harvesting technologies for sea buckthorn fruit. Engineering in Agriculture, Environment and Food, 2. Vol 7, 64-69.
 5. Geetha, S.; Sai, R.M.; Singh, V.; Ilavazhagan, G.; Sawhney, R.C. (2002). Anti-oxidant and immunomodulatory properties of seabuckthorn (Hippophae rhamnoides) - an in vitro study. J. Ethnopharmacol, 79, 373-378.
 6. Guo, W; Li, B.; Zhang, X.; Wang R. (2007). Architectural plasticity and growth responses of Hippophae rhamnoides and Caragana intermedia seedlings to simulated water stress. Journal of Arid Environments, 69, 385-399.
 7. Kallio, H.; Yang, B.; Peippo, P. (2002). Effects of different origins and harvesting time on vitamin C, tocopherols and tocotrienols in seabuckthorn (Hippophae rhamnoides L.) berries. J. Agric. Food Chem. 50, 6136-6142.
 8. Kozłowski, J. (2000). Zielarstwo polskie w mijającym stuleciu. Wiadomości Zielarskie, 12, 5.
 9. Negi, P.S.; Chauhan, A.S.; Sadia, G.A.; Rohinishree, Y.S.; Ramteke, R.S. (2005). Antioxidant and antibacterial activities of various seabuckthorn (Hippophae rhamnoides L.) seed extracts. Food Chem., 92, 119-124.
 10. Niesteruk, A.; Lewandowska, H.; Golub, Ż.; Świsłocka, R.; Lewandowski, W. (2013). Zainteresujmy się rokitnikiem. Preparaty z rokitnika zwyczajnego (Hippophae Rhamnoides L.) jako dodatki do żywności oraz ocena ich rynku w Polsce. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, 4(301), T. 62, 571-581.
 11. Piłat, B.; Zadernowski, R.; Bieniek, A. (2012). Charakterystyka chemiczna różnych odmian rokitnika. Bromat. Chem. Toksykol. XLV, 3, 897-901.
 12. Rapcewicz, J.; Danek, J. (2010). Evaluation of mechanical harvest quality of primocane raspberries. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research., Vol 18(2), 239-248.
 13. Rybczyński, R.; Dobrzański, B.; Wieniarska, J. (2001). Właściwości mechaniczne owoców maliny. Acta Agrophysica, 45, 167-175.
 14. Stropek, Z.; Gołacki, K. (2005). Wyznaczanie zmiennego w czasie modułu odkształcenia postaciowego i objętościowego miąższu jabłka na podstawie testu relaksacji naprężeń. Acta Sci. Pol., Technica Agraria 4(1), 61-68.
 15. Suleyman, H.; Demirezer, L.O.; Buyukokuroglu, M.E.; Akcay, M.F.; Gepdiremen, A.; Banoglu, Z.N.; Gocer, F. (2001). Antiulcerogenic effect of Hippophae rhamnoides L.. Phytother. Res., 15, 625-627.
 16. Vernet, A. (2006). Sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.). Phytothérapie, 3 Vol. 4, 125-129.
 17. Vescan, A.; Pamfil, D.; Bele, C.; Matea, C.; Sisea, C. R. (2010). Several Lipophilic Components of Five Elite Genotypes of Romanian Seabuckthorn (Hippophae rhamnoides subs. carpatica). Not. Bot. Hort. Agrobot. Clu-Na., 38(2), Special Issue, 114-122.
 18. Yang, B.; Kalimo, K.O.; Tahvonen, R.I.; Mattila, L.M.; Katajisto, J.K.; Kallio, H.P. (2000). Effect of dietary supplementation with sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) seed and pulp oils on the fatty acid composition of skin glycerophospholipids of patients with atopic dermatitis. J. Nutr. Biochem., 11, 338-340.
 19. Yang, B.; Kallio, H. (2002). Composition and physiological effects of sea buckthorn (Hippophaë) lipids. Trends in Food Science&Technology, 13(5), 160-167.
 20. Zadernowski, R.; Nowak Polakowska, H.; Lossow, B.; Nesterowicz, J. (1997). Sea-buckthorn lipids. Journal of Food Lipids, 4(3), 165-172.
 21. Zeb, A. (2004). Chemical and nutritional constituents of sea buckthorn juice. Pak. J. Nutr., 3, 99-106.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.152.096
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu