BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niezgoda Dionizy (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Uwarunkowania rentowności gospodarstw rolnych zróżnicowanych pod względem ich wielkości ekonomicznej
Determinants of Profitability of Agricultural Holdings Diversified in Respect of their Economic Size
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 4, s. 155-165, tab., bibliogr. 16 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rentowność, Funkcja Cobba-Douglasa
Arable farm, Profitability, Cobb-Douglas function
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu dokonano analizy porównawczej rentowności gospodarstw rolnych zróżnicowanych pod względem ich ekonomicznej wielkości. Wykorzystano w niej model funkcji dochodowej typu Cobb-Douglasa. Odniesiono się również do przydatności modelu pięciu sił M.E. Portera do analizy rentowności w rolnictwie. (abstrakt oryginalny)

On the basis of contextual analysis, the paper reveals that M.E Porter's five forces model is applicable to evaluate the profitability of agricultural sector in a simple scale. In general, the model is more useful in creating the profitability of sectors in imperfect competition as against to sectors in quasi-perfect competition. The rate of profitability in the best Polish farms was relatively high and it came to 21,86% in the farms of size <4 ESU and 39,65% in the biggest farms, i.e. the farms of size <100 ESU. The rate of growth of the farms' profitability was positively affected by the increase of the farms' competitive potential as well as the intensification of capital for human labour substitution. The mentioned relation results from the analysis of income elasticity of the aggregated production factors, i.e. land (SE025), human labour (SE011) and capital (SE270). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajek P. 2007: Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Warszawa, s. 4.
 2. Fonfara K. 1999: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
 3. Goraj L. i inni 2004: Rachunkowość rolnicza. Difin, Warszawa, Wyd. II.
 4. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. 1991: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk, s. 575.
 5. Klein L.R. 1965: Wstęp do ekonometrii. PWE, Warszawa, s. 125 i dalsze.
 6. Laidler D., Estrin S. 1991: Wstęp do mikroekonomii. Gebethner i Ska, Warszawa, s. 178.
 7. Molle W. 2000: Ekonomika integracji europejskiej. Fundacja Gospodarcza, Gdańsk, s. 259, 253-254.
 8. Otto J. 2004: Marketing relacji. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, Wyd. II.
 9. Porter M.E. 1992: Strategia konkurencji. PWE, Warszawa, s. 140, 141, 21 i dalsze.
 10. Samuelson W.F., Marks S.G. 2009: Ekonomia menedżerska. PWE, Warszawa, s. 440, 727.
 11. Saryusz-Wolski Z. 2000: Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, s. 94.
 12. Skarżyńska A. (red.) 2007: Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 20052006. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3.
 13. Strategor. 1995: Zarządzanie firmą. PWE, Warszawa, s. 110.
 14. Tracy M. 1997: Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. UW, Warszawa, s. 43.
 15. Wrzosek W. 2002: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa, s. 29, 318.
 16. Zegar J.St. 1998: Dochody rolnicze i polityka dochodowa. [W:] Pod red. A. Wosia - Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 119-120.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu