BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Felczak Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Charakter strategii majątku obrotowego w zależności od typu i wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolniczego
The Nature of Strategies of Current Assets Depending on the Economic Size and Type of Farm Production
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 73-77, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Płynność finansowa, Strategia finansowa
Arable farm, Financial liquidity, Financial strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano identyfikację i interpretację charakteru strategii majątku obrotowego, stanowiącej strategię cząstkową strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko, w zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstw oraz typu prowadzonej produkcji rolniczej. Badaniem objęto wszystkie gospodarstwa stanowiące próbę badawczą polskiego FADN. Okres badawczy obejmował rok 2008. Charakter stosowanej w gospodarstwach rolniczych strategii aktywów obrotowych w ujęciu dochód - ryzyko wykazywał zróżnicowanie w zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstw i typu prowadzonej produkcji. (abstrakt oryginalny)

The following paper presents the strategies of current assets, which are the sub-strategy of liquidity strategy in terms of income - risk. The conducted depending on the economic size unit and this type of agricultural production. The object of research were all households an attempt to research the Polish FADN. The research covered the period of 2008.The nature of the farms used a sub-strategy of current assets in terms of income - risks showed many variations depending on the economic size and type of production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kubiak J. 2005: Hierarchia krótkoterminowych źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 85.
  2. Osuch D., Goraj L., Mańko S., Płonka R. 2009: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 27-37.
  3. Ryś M. 2003: Strategie płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw. Bank i Kredyt, 11-12, 101.
  4. Wasilewski M. 2004: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa, 93.
  5. Wędzki D. 2003: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa, 121.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu