BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żabiński Andrzej (University of Agriculture in Krakow), Sadowska Urszula (University of Agriculture in Krakow), Mudryk Krzysztof (University of Agriculture in Krakow)
Tytuł
Impact of the variable level of potassium fertilization on fragility of a rachis of the selected spelt varieties
Wpływ zmiennego poziomu nawożenia potasowego na łamliwość osadki kłosa wybranych odmian orkiszu pszennego
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 4 (152), s. 253-260, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zboża, Nawożenie gruntów, Właściwości fizykochemiczne, Rolnictwo
Corn, Fertilization of land, Physicochemical property, Agriculture
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem podjętych badań było określenie i porównanie wartości sił potrzebnych do oddzielenia segmentu osadki kłosa czterech wybranych odmian orkiszu pszennego, przy zastosowanych dwóch poziomach nawożenia potasowego. Badania wykonano za pomocą maszyny wytrzymałościowej MTS Insight 2. Pomiary wykonywano oddzielnie dla górnej, środkowej i dolnej strefy kłosa. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono że badane odmiany orkiszu wykazują znaczną zmienność pod względem wytrzymałości osadki w poszczególnych strefach kłosa. W strefie górnej poziom zastosowanego nawożenia potasowego nie miał wpływu na wytrzymałość osadki. Dotyczyło to wszystkich badanych odmian a wartości sił przy których następowało oddzielenie segmentu osadki kształtowały się w zależności od odmiany w zakresie od 1,09 do 1,67 N. W dolnej strefie kłosa wytrzymałość osadki wszystkich odmian była największa niezależnie od zastosowanej dawki potasu.(abstrakt oryginalny)

The objective of the research was to determine and compare values of forces necessary to separate a rachis of four selected varieties of spelt at the use of two levels of potassium fertilization. The tests were carried out with a testing machine MTS Insight 2. Measurements were carried out separately for upper, central and bottom zone of a rachis. Based on the obtained results, it was stated that the researched varieties of spelt show a considerable variability on account of rachis strength in particular rachis zones. In the upper zone, the level of the applied potassium fertilization did not influence the rachis strength. It was related to all the researched varieties and the force values, at which separation of the rachis segment occurred, were within 1.09 to 1.67 N in relation to the variety. In the lower zone of rachis, its strength in all varieties was the biggest regardless the applied potassium dose.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Campbell, K. G. (1997). Spelt agronomy, genetics and breeding. Plant Breeding Reviews, 15, 188-213.
 2. Eusterschulte, B.; Kahnt, G. (1995). Ertagsleistung verschiedener sorten von dinkel, winterroggen und winterweizen unter extensiven produktionsbedingungen. Mitt. Ges.Pflanzenbauwiss, 8, 279-282.
 3. Gąsiorowski, H. (2004). Pszenica orkisz - zboże ekologiczne. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 5, 13-14.
 4. Jablonskytė-Raščė, D.; Maikštėnienė, S.; Mankevičienė, A. (2013). Evaluation of productivity and quality of common wheat (Triticum aestivum L.) and spelt (Triticum spelta L.) in relation to nutrition conditions. Zemdirbyste-Agriculture, 100(1), 45-56.
 5. Kordan, B.; Laszczak-Dawid, A.; Nietupski, M.; Żuk-Gołaszewska, K. (2007). Wpływ formy przechowywania pszenicy orkisz (Triticum spelta L.) na rozwój wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.). Postępy w ochronoe roślin, 47(1), 263-266.
 6. Konvalina, P.; Moudrý, J.; Capouchová, I. (2013). Agronomic characteristics and baking quality of Triticum spelta L. Lucrări Ştiinţifice, Seria Agronomie, 56(1), 11-14.
 7. Piergiovanni, A. R.; Laghetti, G.; Perrino, P. (1996). Characteristics of meal from hulled wheats (Triticum dicoccum and T. spelta L.): an evaluation of selected accessions. Cereal Chem. 73(6), 732-735
 8. Pilch, J. (2003). Uwarunkowania genetyczne cech morfologicznych kłosa pszenicy (Triticum aestivum L.). Biuletyn IHAR, 228, 21-31.
 9. Ranhortra, G. S.; Gelroth, J. A.; Glaser, B. K.; Stallknecht, G. F. (1996). Nutritional profile of three spelt wheat cultivars grown at five different locations. Cereal Chem., 73(5), 533-535.
 10. Sulewska, H.; Koziara, W.; Panasiewicz, K.; Ptaszyńska, G. (2008). Plonowanie dwóch odmian ozimych orkiszu pszennego w zależności od terminu i ilości wysiewu w warunkach Środkowej Wielkopolski. Journal of Research Applications in Agricultural Engineering, 53(4), 85-91.
 11. Tyburski, J.; Babalski, M. (2006). Uprawa pszenicy orkisz. Poradnik dla rolników. CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu. Maszynopis.
 12. Wiwart, M.; Perkowski, J.; Jackowiak, H.; Packa, D.; Boursiewicz, A.; Buśko, M. (2004). Response of some cultivars of spring spelt (Triticum spelta) to Fusarium culmorum infection. Die Bodenkultur, 55, 103-111.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.152.100
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu